Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà

quyen-nghia-vu-cua-ben-thue-nha-trong-hop-dong-thue-nha

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà

quyen-nghia-vu-cua-ben-thue-nha-trong-hop-dong-thue-nha

Quyền của bên thuê nhà

Quyền được bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho người thuê nhà

Theo quy định tại khoản 1 Điều 478 quy định về quyền được bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho người thuê nhà như sau: Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

Quyền được bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

Theo quy định tại Điều 477 BLDS 2015 quy định về quyền bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê như sau:

“1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

3. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.”

Quyền tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê của người thuê nhà

Theo quy định tại khoản 2 Điều 479 BLDS 2015 quy định về quyền này như sau: “Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.”

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người thuê nhà

Theo quy định tại khoản 2 Điều 478 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà như sau: “Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Nghĩa vụ của người thuê nhà

Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê của người thuê nhà

Theo quy định tại khoản 1 Điều 479 quy định về nghĩa vụ bảo quản tài sản của người thuê nhà như sau:

“Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.”

Nghĩa vụ trả tiền

Theo quy định tại Điều 481 BLDS 2015 quy định về nghĩa vụ trả tiền của người thuê nhà như sau:

Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận;

– Nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền;

– Nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của người thuê nhà

Theo quy định tại Điều 480 BLDS 2015 quy định như sau:

Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.
Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 Nghĩa vụ trả lại tài sản thuê của người thuê nhà

Theo quy định tại Điều 482 BLDS 2015 quy định như sau

– Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận;
Nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.
– Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại;
Bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận.
– Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook