Quyền liên quan theo quy định Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

quyen-lien-quan

Quyền liên quan theo quy định Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

Quyền liên quan là gì? đặc điểm của quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ? Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

quyen-lien-quan

Khái niệm quyền liên quan là gì?

Quyền liên quan là quyền của cá nhân, tổ chức đối với sản phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, được hình thành một cách tự động từ thời điểm định hình sản phẩm nào đó kể cả chưa đăng ký hoặc chưa công bố chính thức. Việc đăng ký bản quyền là không bắt buộc, tuy nhiên có rất nhiều trường hợp tranh chấp xảy ra và gây bất lợi cho chủ sở hữu nếu chưa đăng ký quyền liên quan.

Quyền liên quan trong Luật sở hữu trí tuệ là quyền liên quan đến quyền tác giả, được hiểu là quyền của cá nhân, tổ chức đối với cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan được phát sinh khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hay chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá được thực hiện hoặc được định hình mà không gây tổn hại đến quyền tác giả.

Đặc điểm của quyền liên quan

-Quyền liên quan được hình thành dựa trên cơ sở sử dụng một tác phẩm gốc.

– Cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng cũng phải có tính nguyên gốc, nghĩa là phải do chính các chủ thể quyền liên quan đầu tư, sáng tạo.

Các đối tượng bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan

Quyền của người biểu diễn

Trường hợp người biểu diễn có vai trò đồng thời là chủ đầu tư thì có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với bài biểu diễn đó, trường hợp người biểu diễn không là chủ đầu tư thì người biểu diễn có quyền nhân thân, chủ đầu tư có quyền tài sản đối với bài biểu diễn.

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

Nhà sản xuất các bản ghi âm hoặc ghi hình độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền bao gồm:

 • Sao chép dưới hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp bản ghi âm, ghi hình.
 • Truyền tải đến công chúng gồm bản gốc và bản sao của bản ghi âm, ghi hình thông qua việc bán, cho thuê hoặc truyền tải bằng phương tiện kỹ thuật bất kỳ mà công chúng có thể tiếp cận được.
 • Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quyền hưởng vật chất khi bản ghi âm, ghi hình được truyền tải đến công chúng.

Quyền tổ chức phát sóng

Tổ chức phát sóng được độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền bao gồm:

  • Phát sóng hoặc tái phát sóng các chương trình phát sóng của mình.
  • Truyền tải đến với công chúng các chương trình phát sóng của mình.
  • Định hình cho chương trình phát sóng của mình.
  • Sao chép bản định hình các chương trình phát sóng của mình.
  • Tổ chức phát sóng có quyền hưởng lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình được ghi âm, ghi hình và truyền tải đến công chúng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Quyền liên quan theo quy định Luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook