Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022

Quy định về nội dung của bản cáo trạng

Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở bảo trợ xã hội là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện  nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội (người già, trẻ em, người tàn tật, người  tâm thần được hưởng các dịch vụ xã hội) và để các đối tượng này có một nơi cư trú, sinh sống bảo đảm đáp ứng nhu cầu  sinh hoạt cơ bản của các đối tượng này.

Cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

+ Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

+ Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, cơ sở trợ giúp xã hội có các quyền hạn sau:

Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định

Những người có nhu cầu ở đây là:

– Người được bảo vệ khẩn cấp

– Người thuộc nhóm được bảo trợ xã hội

– Người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề bảo trợ xã hội, chăm sóc các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội

Những người có nhu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội có thể yêu cầu cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp các dịch vụ này, nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật. Tức là:

– Cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng thực hiện các dịch vụ mà người có nhu cầu yêu cầu (ví dụ: cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi thực hiện dịch vụ chăm sóc người cao tuổi)

– Thực hiện đúng các nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ mà cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp

– Các hoạt động dịch vụ được thực hiện một cách công khai, thể hiện rõ trong điều lệ và không vi phạm pháp luật.

Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền

Cơ sở trợ giúp xã hội có nhiều loại hình, mỗi loại hình có các chức năng khác nhau. Ví dụ: Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi chỉ tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ cho người cao tuổi, cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người khuyết tật chỉ tiếp nhận và cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Trong các trường hợp đối tượng không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội theo Điều lệ của cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm từ chối thực hiện cung cấp dịch vụ cho các đối tượng yêu cầu.

Tuy nhiên, trong trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền về việc cung cấp các dịch vụ cho các đối tượng khác với chức năng của cơ sở trợ giúp xã hội, trong các tình thế cấp thiết, khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, địch họa, dịch bệnh,… hoặc các trường hợp cụ thể.

Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định của pháp luật

Các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng bao gồm các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ, các dịch vụ mà cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu, như:

– Chăm sóc sức khỏe, y tế cho các đối tượng

– Tham vấn, tư vấn tâm lý cho các đối tượng

– Hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng làm việc, giao lưu với xã hội

-…

Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Các quyền khác phụ thuộc vào các quan hệ pháp luật mà cơ sở trợ giúp xã hội tham gia.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook