Quyền của nhân viên y tế. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Quyền của nhân viên y tế. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Quyền của nhân viên y tế. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Quyền của nhân viên y tế. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Quyền của nhân viên y tế

Căn cứ quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 và Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì quyền của nhân viên y tế bao gồm:

* Quyền được hành nghề

– Được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.

– Được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.

– Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Được tham gia các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

* Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh

– Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của mình, nhưng phải báo cáo với người có thẩm quyền hoặc giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này, người hành nghề vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

– Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

* Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn

– Được đào tạo, đào tạo lại và cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ chuyên môn hành nghề.

– Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến thức pháp luật về y tế.

* Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

– Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến

– Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

* Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề

– Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp.

– Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể.

– Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề được phép tạm lánh khỏi nơi làm việc, sau đó phải báo cáo với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất.

Nghĩa vụ của nhân viên y tế

Căn cứ quy định tại Điều 35, 36, 37, 38, 39 và Điều 40 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì nhân viên y tế có các nghĩa vụ sau đây:

* Nghĩa vụ đối với người bệnh

– Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật này.

– Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh.

– Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 11 của Luật này.

– Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.

– Chỉ được yêu cầu người bệnh thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

* Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp

– Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

– Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình.

– Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

– Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này.

– Thông báo với người có thẩm quyền về người hành nghề có hành vi lừa dối người bệnh, đồng nghiệp hoặc vi phạm quy định của Luật này.

– Không được kê đơn, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi.

* Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp

– Hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh.

– Bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp.

* Nghĩa vụ đối với xã hội

– Tham gia bảo vệ và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

– Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khác.

– Chấp hành quyết định điều động của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này.

– Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.

* Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp

– Người hành nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Quyền của nhân viên y tế.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook