Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

hợp đồng gia công

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là công dân Việt Nam trên 18 tuổi cư trú tại Việt Nam và đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật Lao động Việt Nam, cụ thể hiện nay theo Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện của người sử dụng lao động nước ngoài hoặc của công ty, cá nhân, tổ chức Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  (căn cứ vào hợp đồng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau:

– Được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và hưởng lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề (tư vấn về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Việt Nam, tại nước mà người lao động sẽ, đang làm việc để đảm bảo người lao động thực hiện đúng, không có vi phạm, không bị lợi dụng sự thiếu hiểu biết khi làm việc ở nước ngoài).

– Được hưởng các chế độ và quyền lợi như tiền lương, tiền công, chế độ khám chữa bệnh, an sinh xã hội, bồi thường tai nạn cho người lao động,… theo hợp đồng lao động. Tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản hợp pháp khác của cá nhân hồi hương theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại (người lao động được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng lao động), an sinh xã hội theo quốc tịch của người sử dụng lao động và các thể chế khác.

Nếu chủ lao động ở ngoài quốc gia thì tiền lương, tiền công và các phúc lợi khác do chủ lao động trả sẽ được xác định theo luật của quốc gia đó. Nếu người sử dụng lao động là công dân có quốc tịch, được thành lập và hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, các quy tắc trên sẽ được xác định theo pháp luật Việt Nam.

– Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chính sách, pháp luật, phong tục, tập quán  liên quan đến người lao động của nước sở tại.

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (người sử dụng lao động, công ty, tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm sau đây: Bảo đảm cho người lao động biết quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật Việt Nam và nước ngoài mà người lao động đang làm việc, tránh  vi phạm do thiếu hiểu biết  pháp luật, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động để bóc lột và lòng tham lợi dụng)

Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, pháp luật và thông lệ quốc tế.

(Vì họ là công dân Việt Nam, được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ. Nhà nước của các quốc gia khác cũng có trách nhiệm đảm bảo các quyền lợi của người lao động Việt Nam dựa trên pháp luật nước sở tại. Các quyền, nhưng việc bảo vệ và bảo đảm quyền lợi theo thông lệ quốc tế.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(trong trường hợp hợp đồng mà người lao động giao kết như hợp đồng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện không đúng, thực hiện sai bởi bên còn lại, người lao động có quyền khiếu nại nếu người trực tiếp bị ảnh hưởng quyền lợi là người lao động hoặc tố cáo nếu người bị ảnh hưởng quyền lợi không phải là người lao động đó, hoặc khởi kiện).

– Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật (Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ được thành lập để hỗ trợ người lao động đang làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp gặp khó khăn, giúp người lao động đang làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hưởng quyền lợi, quyền phù hợp với tư cách chủ thể của mình).

– Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nghĩa là trong trường hợp nước người lao động đang làm việc đều ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì người lao động chỉ phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân một lần ở Việt Nam hoặc ở nước tiếp nhận lao động).

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu có hành vi ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc bị đe dọa  tính mạng, sức khỏe, quấy rối tình dục rõ ràng trong thời gian người sử dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài (không cần báo trước, theo quy định của pháp luật Việt Nam; đơn phương chấm dứt hợp đồng tại đây)

– Được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khi về nước và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội tự nguyện (được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm từ các cơ sở tư vấn người lao động)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook