Thẩm quyền và trình tự ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

Thẩm quyền và trình tự ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

Thẩm quyền và trình tự ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Thẩm quyền và trình tự ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

Thẩm quyền và trình tự ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

Căn cứ tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 23. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

1. Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lập, ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trình tự, thủ tục ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề như sau:

a) Thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập để soạn thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

b) Lập Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

c) Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân có liên quan về dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

d) Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

đ) Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tổ chức ban hành; gửi đến Bộ Xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và các hình thức khác theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin.

4. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được định kỳ 05 năm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn.”

Như vậy theo quy định trên, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lập, ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập để soạn thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

Bước 2: Lập Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân có liên quan về dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

Bước 4: Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

Bước 5: Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

Điều 22 Luật Kiến trúc 2019 quy định Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề như sau:

– Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật và có các nội dung cơ bản sau đây:

+ Nguyên tắc hành nghề;

+ Cạnh tranh trong hành nghề;

+ Bảo đảm quyền bình đẳng giới;

+ Quyền sở hữu trí tuệ;

+ Ứng xử nghề nghiệp đối với đồng nghiệp và khách hàng.

– Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thẩm quyền và trình tự ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook