Quy hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học năm 2023

Đương sự trong vụ án hành chính bao gồm những ai?

Quy hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Quy hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Những ngày đầu tiên sau ngày quốc khánh 2-9-1945, ba loại “giặc” đe dọa sự tồn vong của đất nước và chính quyền non trẻ lúc bấy giờ: nạn đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và chủ tịch nước. Hồ Chí Minh còn gọi: “Giặc” và đề ra ba nhiệm vụ cấp bách: diệt giặc đói, diệt giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Lúc bấy giờ, hơn 90% dân số cả nước không biết chữ, hiểu được cái ác lớn, hệ lụy tiêu cực của sự ngu dốt, thiếu hiểu biết, thiếu học… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diệt trừ giặc dốt. nạn giặc ngoại xâm, điều đó cho thấy việc khắc phục nạn dốt, nâng cao dân trí là một nhiệm vụ không kém phần khó khăn, gian khổ, đòi hỏi phải có quyết tâm cao của mọi người và của toàn xã hội.

Dốt nát là một loại “kẻ thù”, biểu hiện đơn giản của nó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của giáo dục; một đất nước không có giáo dục sẽ như một đất nước “chết”, một “tử thủ” nếu không có sự xâm lăng của kẻ thù từ bên ngoài.

Giáo dục là thay đổi, vận động và phát triển, là khả năng tiếp thu tri thức mới và truyền lại cho thế hệ sau; Chính vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, Nhà nước ta luôn dành những chính sách ưu đãi tốt nhất cho giáo dục, đặc biệt là chính sách phát triển giáo dục đại học.

Điều 12 của Luật Giáo dục đại học đã quy định các chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học như sau:

– Phát triển giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

– Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác.

Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và chính sách khác để phát triển giáo dục đại học.

– Ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao; phát triển một số ngành đặc thù, cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước.

Quy hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Khuyến khích quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường đại học thành đại học lớn; ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học.

– Có chính sách đồng bộ để bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình.

– Xã hội hóa giáo dục đại học, thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu tiên cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động phi lợi nhuận; có chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; có chính sách miễn giảm thuế đối với tài sản tặng, hỗ trợ giáo dục đại học, học bổng và chương trình tín dụng sinh viên.

– Đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có ưu đãi về thuế đối với sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện cho người học, giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học.

– Ưu tiên đối với người được hưởng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người học ngành đặc thù đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục đại học.

– Khuyến khích, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Tiêu biểu trong các chính sách nói trên, có thể kể đến chính sách ưu tiên đối với giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận đã khuyến khích sự phát triển không ngừng của những cơ sở giáo dục đại học này.

Quy hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Chính sách ưu tiên đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định chi tiết và hướng dẫn áp dụng cụ thể các chính sách khuyến khích đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.

Chính sách ưu tiên đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận gồm:

– Chia sẻ sử dụng, khai thác và miễn hoặc giảm kinh phí chia sẻ sử dụng, khai thác tài nguyên chung của giáo dục đại học do Nhà nước đầu tư, các công trình kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, phúc lợi xã hội ở trung ương và địa phương để phục vụ nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

– Ưu đãi thuế, miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

– Ưu tiên giao hoặc cho thuê đất; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất; miễn hoặc giảm tiền thuê mặt đất, mặt nước theo quy định của pháp luật.

– Hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên.

– Ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trên cơ sở cạnh tranh như các cơ sở giáo dục đại học công lập; được tham gia đấu thầu các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng đối với các lĩnh vực đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học như các cơ sở giáo dục đại học công lập.

– Ưu tiên giao kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với những lĩnh vực mà trường có thế mạnh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook