Quy định pháp luật về quỹ dự trữ tài chính năm 2023

quỹ dự trữ tài chính

Quy định pháp luật về quỹ dự trữ tài chính năm 2023

Ngân sách nhà nước là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp và phạm vi cũng khá rộng. Khi nhắc đến ngân sách nhà nước, người ta thường nhắc đến các khoản thu, chi ngân sách, nhưng điều đó không có nghĩa là Luật Ngân sách nhà nước chỉ điều chỉnh có vậy, các vấn đề liên quan đến nó thực tế còn sâu và mở rộng hơn nhiều. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến quỹ dự trữ tài chính.

quỹ dự trữ tài chính

Quỹ dự trữ tài chính là gì?

Theo khoản 17 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015 nêu khái niệm về quỹ dự trữ tài chính như sau:

“17. Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.”

Sự hình thành quỹ dự trữ tài chính

Căn cứ theo Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 2015, quỹ dự trữ tài chính được hình thành từ các nguồn và được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Quỹ dự trữ tài chính được hình thành từ các nguồn sau:

(1) Bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm;

(2) Kết dư ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật ngân sách nhà nước 2015;

(3) Tăng thu ngân sách theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước 2015;

(4) Lãi tiền gửi quỹ dự trữ tài chính;

(5) Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật

– Số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá 25% dự toán chi ngân sách hằng năm của cấp đó, không bao gồm số chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

– Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách

Trường hợp 2: Trường hợp thu ngân sách nhà nước hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt mức dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định và cần thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng, với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán; sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng ngân sách mà vẫn chưa đủ nguồn, được sử dụng quỹ dự trữ tài chính để đáp ứng các nhu cầu chi nhưng mức sử dụng trong năm tối đa không quá 70% số dư đầu năm của quỹ.

Thẩm quyền quyết định sử dụng quỹ dự trữ tài chính

– Thẩm quyền quyết định sử dụng quỹ dự trữ tài chính:

+ Đối với quỹ dự trữ tài chính trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm ứng để đáp ứng nhu cầu chi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này; Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng để chi cho các trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này

+ Đối với quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này

– Quỹ dự trữ tài chính của trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm chủ tài khoản. Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản

– Việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính trong các trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này được thực hiện theo phương thức chuyển từ quỹ dự trữ tài chính vào thu ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chi đã được quyết định

– Quỹ dự trữ tài chính được gửi tại Kho bạc Nhà nước và được Kho bạc Nhà nước trả lãi theo mức lãi suất quy định của pháp luật về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

– Ngân sách cấp tỉnh được tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính của trung ương, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã được tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính của Tỉnh và phải hoàn trả tạm ứng ngay trong năm ngân sách.

Trên đây là những quy định của pháp luật về quỹ dự trữ tài chính. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook