Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng năm 2023

Quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân năm 2023

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Phần mở đầu Nghị định 38 quy định chi tiết về các hình thức xử phạt chính, các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm, kể cả trong lĩnh vực triển lãm.

Nội dung:

Triển lãm là việc tổ chức triển lãm tập trung các tác phẩm, hiện vật, tài liệu trong một khoảng thời gian, trong một không gian nhất định, dưới nhiều hình thức khác nhau, bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau nhằm mục đích giới thiệu, công bố và phổ biến chúng trong xã hội và xã hội. cộng đồng.

Đối với hành vi vi phạm các quy định về hoạt động triển lãm quy định tại Điều 19 Nghị định 38/2021/ND-CP, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, nhằm tước đoạt một số tiền nhất định của cá nhân. sẽ tịch thu tiền của nhà nước.

Là hình thức xử phạt, tiền phạt được áp dụng đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, không phân biệt các hình thức xử phạt khác (xử phạt bổ sung) trong hệ thống xử phạt. Đối với những hành vi vi phạm cụ thể, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều khung hình phạt chính khác nhau.

Trong mỗi khung xử phạt, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều loại hình phạt chính. Nhưng khi áp dụng, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính, có thể kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục kèm theo. Phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định sau đây về hoạt động triển lãm:

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định.

Khác với quy định về thực hiện hoạt động triển lãm tại Việt Nam mà không có giấy phép thì bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu mang tác phẩm, đồ vật, tài liệu ra nước ngoài để triển lãm. Triển lãm không có giấy phép bị phạt cao hơn 30.000.000 đồng. đồng đến 40.000.000 đồng.

Do có sự khác biệt về phạm vi hoạt động triển lãm, một phần nằm trên lãnh thổ Việt Nam, chịu sự quản lý của nhà nước Việt Nam, còn phần kia nằm ngoài sự kiểm soát này và không phải lúc nào cũng được quản lý. Đó là một thông lệ tốt nếu tổ chức hoặc cá nhân không nộp đơn xin giấy phép trước khi hoạt động. Điều này thể hiện sự nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng của hành vi và có thể bị xử lý bằng hình thức xử phạt hành chính nêu trên.

b. Triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung không lành mạnh.

Cụ thể là những nội dung vi phạm quy định về đời sống văn minh, gieo rắc bạo lực, hành vi tội phạm, tệ nạn xã hội gây tổn hại sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái.

Trong đời sống của người Việt Nam, từ xa xưa đến nay, những nội dung vi phạm quy tắc nếp sống văn minh, gieo rắc bạo lực, hành vi tội phạm, tệ nạn xã hội gây tổn hại đến sức khỏe, hủy hoại tính mạng con người. Nhà nước nỗ lực loại bỏ, hạn chế và ngăn chặn môi trường sinh thái, tránh lây truyền trên thực tế.

Đồng thời, mục đích của hoạt động triển lãm luôn là quảng bá, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm, tinh hoa nghệ thuật đến với công chúng. Nếu quảng bá các triển lãm có nội dung trên đồng nghĩa với việc thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội của nước ta. Vì vậy, đối với hành vi này, nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

c. Triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Bí mật liên quan đến việc che giấu thông tin và không muốn nó được công chúng hoặc cộng đồng biết đến rộng rãi. Đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động thương mại, bí mật còn có thể tồn tại dưới dạng “bí mật kinh doanh” được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.

Khi trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không có sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó là vi phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

lợi ích hợp pháp trong kinh doanh, quy định tại khoản 4, Điều 7, Nghị định 23/2019 về “Tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động “tiếp xúc” và điểm b , khoản 1, Điều 8, Nghị định 23/2019/ND-CP. Vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Để trưng bày các tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trong số 05 hành vi bị cấm về nội dung triển lãm có cấm hoàn toàn việc xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Điều này đơn giản có nghĩa là pháp luật cấm, tức là không cho phép thực hiện trên thực tế, hành vi vi phạm cấu thành hành vi không tuân thủ pháp luật và sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Lưu ý: Mức phạt tiền trên đây không áp dụng với các hành vi sau:

Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Các triển lãm xuất bản phẩm, bảo vật, cổ vật; triển lãm thuộc hệ thống bảo tàng.

Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội quốc gia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội của địa phương thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook