Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng năm 2023

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe khi bán xe

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nghị định 38/2021/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, chấm dứt hiệu lực pháp lý của Nghị định 158/2013/ND-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Phần mở đầu Nghị định 38 quy định chi tiết về các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm, trong đó có quy định cụ thể về hoạt động cưỡng chế.

Nội dung:

Triển lãm là việc tổ chức triển lãm tập trung các tác phẩm, hiện vật, tài liệu trong một khoảng thời gian, trong một không gian nhất định, dưới nhiều hình thức khác nhau, bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau nhằm mục đích giới thiệu, công bố và phổ biến chúng trong xã hội và xã hội. cộng đồng.

Đối với hành vi vi phạm các quy định về hoạt động triển lãm quy định tại Điều 19 Nghị định 38/2021/ND-CP, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, nhằm tước đoạt một số tiền nhất định của cá nhân. sẽ tịch thu tiền của nhà nước.

Hình thức xử phạt chính là hình thức xử phạt được áp dụng đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà không phụ thuộc vào các hình thức xử phạt khác (hình thức xử phạt bổ sung) trong hệ thống xử phạt, kể cả phạt tiền. Các hành vi sau đây nếu vi phạm hoạt động triển lãm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đối với hành vi sửa chữa, xóa bỏ, sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép tổ chức triển lãm. Nội dung giấy phép tổ chức triển lãm được quy định tại Mẫu số 02 Nghị định 23/2019/ND-CP với các điểm sau:

– Địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân/CMND/hộ chiếu của chủ triển lãm

– Nội dung triển lãm: Tên triển lãm; Mục đích triển lãm: không nhằm mục đích thương mại; Thang đo phơi nhiễm; Thời gian triển lãm; Địa điểm triển lãm; Số lượng tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm:… (Danh sách đính kèm); Số lượng tác giả: … (Danh sách đính kèm)

Khi sửa chữa, xóa, bổ sung giấy phép tổ chức triển lãm sẽ bị mất giá trị vì giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được công nhận là có hiệu lực khi còn nguyên vẹn và không thay đổi so với khi cấp. Trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành động sau:

– Tổ chức triển lãm tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp triển lãm tác phẩm, đồ vật, tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; xâm lấn.

– Triển lãm tác phẩm, đồ vật, tài liệu ở nước ngoài không đúng với nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp trưng bày tác phẩm, đồ vật, tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử hoặc phủ nhận thành tựu của Cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; xâm lấn.

Như đã đề cập ở trên, nội dung giấy phép tổ chức triển lãm được quy định tại Mẫu số 02 Nghị định 23/2019/ND-CP với các điểm sau:

  • Địa chỉ, điện thoại, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của chủ triển lãm.
  • Nội dung triển lãm: Tên triển lãm; Mục đích của triển lãm: không vì mục đích thương mại; Quy mô triển lãm; Thời gian triển lãm; Địa điểm triển lãm; Số lượng tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm: … (có Danh sách kèm theo); Số lượng tác giả: … (có Danh sách kèm theo)

– Bất kỳ giấy phép nào do cơ quan công quyền có thẩm quyền cấp đều được công nhận và chỉ có giá trị đối với nội dung được quy định trong đó. Những hành động vượt quá quy định không được thừa nhận, không được ủy quyền nhưng vẫn vi phạm.

Như vậy, việc tổ chức triển lãm không đúng nội dung cho phép hoặc trưng bày tác phẩm, đồ vật, tài liệu ở nước ngoài mà không khai trong hồ sơ trước đó là vi phạm cá nhân. Các tổ chức vi phạm có thể bị phạt 15.000.000 Euro. đồng và 20.000.000 đồng.

– Không làm thủ tục cấp lại giấy phép triển lãm tại Việt Nam theo quy định. Việc cấp lại giấy phép được áp dụng trong trường hợp thay đổi tên triển lãm, thay thế, bổ sung tác phẩm, đồ vật, tài liệu: tổ chức, cá nhân phải thực hiện các bước đề nghị cấp lại giấy phép.

Hồ sơ cấp lại giấy phép bao gồm: Giấy phép đã được cấp; Đơn xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm; danh mục, hình ảnh tác phẩm, hiện vật, tài liệu thay thế, bổ sung. Việc tiếp tục sử dụng giấy phép mà không làm thủ tục cấp lại sẽ dẫn đến tình trạng nếu thực hiện trên thực tế sẽ vi phạm quy định không làm những gì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Vì vậy, nếu vi phạm bạn sẽ bị phạt tương tự từ 15.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ.

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

3. Quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Tổ chức triển lãm tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định. Một trong những trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức hoạt động triển lãm là chỉ tổ chức triển lãm khi có giấy phép (đối với triển lãm phải xin giấy phép) hoặc sau thời hạn quy định. quyết định nhưng cơ quan nhận thông báo không trả lời bằng văn bản (đối với triển lãm phải gửi Thông báo).

Có thể nói, giấy phép triển lãm thể hiện sự chấp thuận, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền để hoạt động khi doanh nghiệp đủ điều kiện cấp giấy phép triển lãm và đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép.

Khi các cá nhân, tổ chức đã có giấy phép của nhà nước thì có quyền hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Và điều này thể hiện quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động này. Nếu bạn tổ chức mà không có giấy phép, điều này có nghĩa là bạn không hoàn thành nghĩa vụ của mình với nhà nước và tước đi các quyền của mình. Vi phạm này sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Lưu ý: Mức phạt tiền trên đây không áp dụng với các hành vi sau:

Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Các triển lãm xuất bản phẩm, bảo vật, cổ vật; triển lãm thuộc hệ thống bảo tàng.

Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội quốc gia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội của địa phương thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook