Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm năm 2023

Quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân năm 2023

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Phần mở đầu Nghị định 38 quy định chi tiết về các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm, trong đó có quy định cụ thể, chi tiết. Thông tin chi tiết về hoạt động chụp ảnh.

Nội dung:

Phạt tiền là hình thức xử lý hành vi vi phạm do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật nhằm tước đoạt một số tiền nhất định của cá nhân, tổ chức vi phạm và tịch thu công quỹ nhà nước.

Đây là một trong những hình thức phạt tiền chủ yếu, được áp dụng phổ biến nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vật chất, kinh tế của cá nhân, tổ chức vi phạm, gây hậu quả xấu về tài sản, chính vì vậy hình thức này có hiệu lực rất cao trong đấu tranh xử phạt hành chính vi phạm nói chung và trong hoạt động nhiếp ảnh nói riêng.

Điều 18 Nghị định 38/2021/ND-CP quy định hành vi vi phạm các quy định về hoạt động nhiếp ảnh. Theo đó, mức phạt được áp dụng như sau:

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

– Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức các chiến dịch sáng tạo, trại sáng tạo, cuộc thi, lễ hội tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định.

– Không thông báo lại trong trường hợp sửa đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo theo đúng quy định.

– Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan về việc nhập khẩu tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài để tham gia các cuộc thi, lễ hội theo quy định.

– Khai sai trong hồ sơ xin phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh. Các hành vi được quy định ở mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng chủ yếu liên quan đến văn bản chấp thuận, giấy phép của cơ quan nhà nước có liên quan và tính hợp pháp của hồ sơ trong hoạt động chụp ảnh.

Về cơ bản, các hành vi vi phạm trên có tính chất nhẹ nên mức xử phạt hành chính tương đối cơ bản và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/ND-CP.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

  • Đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh thì chúng chỉ có giá trị khi giữ nguyên trạng thái ban đầu, không sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung đã được cấp trước đó. Trong trường hợp thực hiện các hoạt động nêu trên thì làm mất đi giá trí, tính hợp pháp của giấy phép này do đó, với tính chất của hành vi thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành động sau:

– Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

– Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép. Mẫu chung của giấy phép triển lãm ảnh bao gồm: Thông tin cơ bản về cá nhân, tổ chức được cấp giấy phép; Tên triển lãm, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm triển lãm cũng như số lượng tác phẩm, tác giả và cam kết tuân thủ nội dung của giấy phép này và các quy định khác có liên quan. Được người đứng đầu cơ quan cấp phép ký và đóng dấu.

Điều này có nghĩa, việc không thực hiện đúng nội dung là vi phạm pháp luật, bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tăng từ Nghị định 158/2013/ND-CP khi áp dụng mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

– Không làm thủ tục cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định. Trường hợp có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm ghi trong giấy phép, tổ chức, cá nhân mang tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài để triển lãm phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

Vì vậy, nếu thay đổi mà không xin cấp giấy phép mới sẽ dẫn đến sai nội dung cấp trong giấy phép, sẽ bị phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam là phải có giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp thì mới được tiến hành triển lãm các hoạt động triển lãm quốc tế thực tế. Không làm như vậy có nghĩa là làm những việc mà pháp luật không cho phép và không đủ trình độ để làm việc đó. Vì vậy, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng được áp dụng.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định.

Tổ chức, cá nhân triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam ở nước ngoài phải có giấy phép triển lãm do cơ quan nhà nước có liên quan cấp, đây là một trong những quy định của nhà nước áp dụng đối với các trường hợp liên quan để được mang tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm.

Nếu vẫn làm mà không có giấy phép tức là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 72/2016/ND-CP sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000 đồng.

b. Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến.

Trừ trường hợp triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm và đồi trụy nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể hiểu, tác phẩm nhiếp ảnh bị cấm phổ biến là tác phẩm có nội dung không lành mạnh, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam, đi ngược lại tư tưởng của đại đa số nhân dân hoặc xâm phạm quyền, lợi ích của người khác.

Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh ở Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vì tính chất nguy hiểm của hành vi này cao hơn nên mức phạt cao hơn để tránh chồng chéo quy định pháp luật. Đối với hành vi này, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

c. Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Các tác phẩm điện ảnh được trưng bày, trình chiếu thường là những tác phẩm gốc, thể hiện suy nghĩ của tác giả hoặc những trường hợp phục chế nhằm phân phối tới công chúng và môi trường dân cư.

Vì vậy, hầu hết các công trình sửa chữa, sáp nhập đều phải tỉ mỉ nhưng vẫn đảm bảo nội dung không vi phạm, xâm phạm quyền hiến định của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trường hợp vi phạm quy định này, mức phạt mà cá nhân, tổ chức phải chịu từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam có nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nội dung kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là một trong các quy định cấm, là những tệ nạn mà Việt Nam đang tiến đến để xóa bỏ. Điều này thuộc mọt trong 08 trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh là không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Với tính chất nguy hiểm, không lành mạnh của hành vi này thì chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

b. Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa.

Giống như hành vi trên, đây là một trong những điều cấm của Nghị định 72/2016/ND-CP về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, trong đó bao gồm việc không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh. mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng;

Không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; Không vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Hành vi này là sự đi chệch khỏi chuẩn mực đạo đức xã hội, những giá trị mà mỗi cá nhân cố gắng gìn giữ. Vì vậy, hành vi này bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

c. Mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật là những tác phẩm cấm lưu hành trên thị trường, đồng nghĩa với việc không được mua, bán, sử dụng, phổ biến trong cộng đồng dân cư.

Tương tự vậy, những quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng hạn chế các hành vi này xảy ra. Do đó, trong trường hợp vi phạm quy định trên thì chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định xử phạt về hoạt động triển lãm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook