Quy định về xử phạt vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng năm 2023

Bảo lãnh ngân hàng và những điều cần biết năm 2023

Quy định về xử phạt vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng

Quy định về xử phạt vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

 • Đối với quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chưa có nội dung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi quảng cáo theo quy định.

Khoản 12 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 quy định: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.

Vì vậy, để kiểm soát chặt chẽ hơn các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là dịch vụ đặc biệt phải tuân thủ các quy định về điều kiện quảng cáo chặt chẽ hơn so với sản phẩm thông thường. Các điều kiện này được quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:

 • Được phép quảng cáo thuốc theo quy định của Luật Y tế; Phải có giấy phép lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam và hướng dẫn sử dụng được Bộ Y tế phê duyệt.
 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có bảng công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.
 • Quảng cáo các sản phẩm hóa chất, diệt côn trùng, kháng khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải kèm theo giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp.
 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ không thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi hoặc thực phẩm bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; Bình bú, núm vú giả nhân tạo phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; Đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất cấp và giấy phép lưu thông.
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phụ gia thực phẩm thuộc danh mục đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu hoặc có giấy biên nhận. Văn bản báo cáo tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có liên quan đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục tiêu chuẩn yêu cầu báo cáo.
 • Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo trên trang thiết bị y tế phải kèm theo giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nhập khẩu.
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, thành phần thuốc bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật phải kèm theo giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải kèm theo giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.
 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải kèm theo giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm.
 • Quảng cáo phân bón, sản phẩm hữu cơ phục vụ nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm hữu cơ dùng cho chăn nuôi phải kèm theo giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản công bố chất lượng sản phẩm.

Xác nhận nội dung quảng cáo là một trong những nội dung quy định nghĩa vụ của các chủ thể hành nghề cụ thể. Vì vậy, việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện nêu trên còn phải có nội dung quảng cáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 181/2013/ND -Chính phủ CP.

Có thể thấy, hàng hóa, dịch vụ trên là một trong những ngành kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe con người, do đó đòi hỏi Nhà nước phải quản lý chặt chẽ, chặt chẽ về mọi mặt, dù là trong sản xuất, kinh doanh hay quảng cáo. trong cộng đồng.

Ngoài ra, không phải ai cũng biết rõ thành phần thuốc, sữa, mỹ phẩm và tác dụng chúng mang lại bởi đây là lĩnh vực chuyên môn, người ta thường biết qua đơn thuốc hoặc tư vấn dược phẩm và qua sách hướng dẫn sử dụng hoặc người có kinh nghiệm. Vì vậy, nếu quảng cáo không tuân thủ các quy định trên sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Quy định về xử phạt vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng

Quy định Hình thức xử phạt bổ sung khi vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Các biện pháp trừng phạt bổ sung là các biện pháp trừng phạt áp dụng cho các biện pháp trừng phạt chính đối với một số hành vi nhất định nhằm củng cố và củng cố tác dụng của các biện pháp trừng phạt chính. Nếu cá nhân hoặc tổ chức không thuộc hình thức xử phạt chính thì cơ quan công quyền có thẩm quyền không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân hoặc tổ chức đó.

Trong trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến quảng cáo sử dụng loa phóng thanh và các phương tiện tương tự, hình thức xử phạt bổ sung được đưa ra là tịch thu bằng chứng vi phạm.

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dược, Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp quảng cáo thuốc, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo y tế dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vi phạm 02 lần trở lên trong thời gian 06 tháng.

Trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dược, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy phép hoạt động y tế. khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức, cá nhân không được phép hoạt động một cách chuyên nghiệp. Và trường hợp áp dụng khi có 02 lần vi phạm trở lên trong thời gian 06 tháng.

Quy định về xử phạt vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng

Quy định biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu khi vi phạm là một trong những biện pháp chung được quy định để xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục sai sót của chủ thể.

Buộc dỡ bỏ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi ấn phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có liên quan. Xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo đúng quy định.

Như vậy, nếu không chấp hành các quảng cáo trên, ngoài việc bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dược phẩm và giấy biên nhận đăng ký. và các hoạt động xử lý sẽ bị áp dụng các biện pháp khắc phục như dỡ bỏ, tháo dỡ, loại bỏ các quảng cáo hoặc buộc dỡ bỏ các ấn phẩm, tạp chí có in quảng cáo.

Nhìn chung, việc áp dụng hình thức xử phạt tiền có thay đổi, tăng lên khi Khoản 51 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP chỉ phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định mà không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, có kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả, tương ứng với những quy định trong Luật Quảng cáo năm 2012 và quy định riêng cho từng hoạt động của hàng hóa, dịch vụ đặc thù.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt vi phạm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook