Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch năm 2023 (Phần 1)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Du lịch thực hiện kiểm soát hành chính,  chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Trong đó, hoạt động thanh tra hành chính bao gồm thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

Việc đánh giá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra được quy định tại khoản 7 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thi hành công vụ

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 14:

 • Đốt hương hoặc đốt vàng mã không đúng chỗ;
 • Tục, chửi thề, lăng mạ tinh thần ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;
 • Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.
 • Không báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

– Khoản 1 Điều 15: Không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp.

– Điểm a khoản 1 Điều 27: Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định;

– Điều 29: Vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Quy định Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6:

 • Khai man trong hồ sơ xin cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.
 • Sửa chữa, xóa bỏ, bổ sung sửa đổi nội dung giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;
 • Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác, theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của người đó nhưng không cần sự đồng ý của họ.
 • Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng tuyển chọn dự án sản xuất phim; Không tổ chức đấu thầu sản xuất phim bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;

– Điều 7: Vi phạm quy định về phát hành phim

– Khoản 1, khoản 2 và các điểm c, d, e và g khoản 4 Điều 8:

 • Chiếu phim ngoài giờ từ 8 giờ sáng đến nửa đêm hàng ngày.
 • Những bộ phim phổ biến được lưu trữ trên băng và đĩa không có nhãn kiểm soát;
 • phát sóng phim không đúng nội dung quy định trong giấy phép phát sóng phim hoặc trong quyết định phát sóng;
 • Không thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất, thiết bị rạp chiếu phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt gây ảnh hưởng đến người xem phim trong quá trình hoạt động.
 • Phát sóng phim cho khán giả không đúng độ tuổi theo quy định hoặc cho phép khán giả không đủ độ tuổi vào rạp xem phim;
 • Phát sóng phim ngoài khuôn khổ quy định trong giấy phép phát sóng rạp chiếu phim hoặc quyết định phát sóng;
 • Phổ biến các bộ phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi ra rạp ngoài khung giờ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày;

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9:

 • Không đảm bảo an toàn cho phim, nguyên liệu phim gốc và không bảo quản  đúng tiêu chuẩn kỹ thuật  lưu trữ phim;
 • Không cung cấp bản in hoặc trích lục tài liệu cho cơ sở sản xuất phim đã lưu trữ phim theo quy định.
 • Gửi hoặc tàng trữ phim không đủ số lượng hoặc không đúng chủng loại theo quy định.
 • Không ký gửi, lưu giữ phim theo đúng quy định.
 • Không được phép sao chép phim.

– Điều 10: Vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11:

 • • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • • Thông báo không đúng quy định cho cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • • Thông tin không đúng  với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật  tại các cơ sở  du lịch, vui chơi, dịch vụ giải trí và tại các nhà hàng không bán vé  biểu diễn nghệ thuật một cảnh.
 • • Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;
 • • Xóa, sửa chữa, bổ sung  thay đổi nội dung  văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật;
 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn để phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ và nhà hàng không bán vé  biểu diễn nghệ thuật.
 • Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật sau khi đã bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật.
 • Sử dụng nghệ sĩ trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ biểu diễn để  biểu diễn nghệ thuật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook