Xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Chuyên ngành Y tế năm 2023 (Phần 1)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Chuyên ngành Y tế

Xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Chuyên ngành Y tế
Đánh giá bao gồm việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận  pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nhất định. Đồng thời, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy,  thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận  pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền  xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo.

Nghị định 122/2014/ND-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế, quy định về tổ chức và hoạt động của  cơ quan thực hiện chức năng thanh tra y tế; Thanh tra viên, người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên của Thanh tra Y tế; Trách nhiệm của  cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra y tế.

Kiểm tra sức khỏe chuyên ngành bao gồm:

 • Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Y tế dự phòng; Cục An toàn thực phẩm (sau đây gọi chung là Tổng cục và Cục);
 • Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục).

Đối với Thanh tra chuyên ngành Y tế, việc thẩm định thẩm quyền được quy định tại Khoản 9, Điều 71, Nghị định 38/2021/NĐ-CP, với các hành vi được liệt kê cụ thể dưới đây:

Xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Chuyên ngành Y tế

Quy định Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Y tế và Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 34:

 • Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột biển báo đường bộ và cây cối ở nơi công cộng
 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có  nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân quảng cáo hoặc nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.
 • Quảng cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.

– Điều 35: Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

– Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

– Điều 50: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

– Điều 51: Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

– Điều 52: Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

– Điều 53: Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

– Điều 54: Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

– Điều 55: Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

– Điều 56: Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Chuyên ngành Y tế

Xử phạt Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Y tế

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Khoản 1 Điều 36:

 • Không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định khi quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
 • Không có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định khi quảng cáo tài sản.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 34:

 • Vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng
 • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
 • Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
 • Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

– Điều 35: Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

– Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

– Điều 50: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

– Điều 51: Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

– Điều 52: Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

– Điều 53: Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

– Điều 54: Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

– Điều 55: Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

– Điều 56: Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Chuyên ngành Y tế

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook