Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông năm 2023 (Phần 2)

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông
Nghị định 140/2013/ND-CP quy định về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông, trong đó có quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

Thông tin và Truyền thông, cơ quan  thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông; Thanh tra viên, cán bộ thanh tra chuyên ngành và cán bộ thanh tra thông tin và truyền thông.

Việc đánh giá thẩm quyền của Thanh tra Thông tin và Truyền thông được quy định tại khoản 8 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông

2. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Thực hiện thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  với cơ quan, tổ chức, cá nhân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Bao gồm Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác. Mức xử phạt  vi phạm hành chính quy định tại:

– Điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 8:

 • Việc phát sóng phim không đúng nội dung quy định trong giấy phép phát sóng phim hoặc trong quyết định phát sóng.
 • Phổ biến phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, cấm phân phối hoặc có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có nội dung kích động bạo lực trên truyền hình, dưới hình thức điện tử , trên mạng và môi trường kỹ thuật số.

– Khoản 1 Điều 33:

 • Quảng cáo thuốc lá;
 • Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
 • Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành;
 • Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 34:

 • • Treo, đặt, dán, vẽ  sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột biển báo đường bộ và cây cối ở nơi công cộng
 • • Quảng cáo  sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ  có  nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
 • • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa hoặc  nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.
 • • Quảng cáo vi phạm  luật  sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo gây tổn hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
 • Quảng cáo bằng phương pháp so sánh trực tiếp giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bạn với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương tự của tổ chức, cá nhân khác;
 • Quảng cáo có hành động, lời nói, hình ảnh, âm thanh, chữ viết kích động trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em;
 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, đi ngược lại truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức cao đẹp của Việt Nam.

– Điều 35, 36, 37, 38 và 39:

 • Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 40:

 • quảng cáo trên bản tin âm thanh, video không có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với nội dung khác.
 • Quảng cáo sản phẩm dưới dạng chữ chạy hoặc chuỗi hình ảnh động, không đặt sản phẩm quảng cáo gần cuối màn hình hoặc vượt quá 10% chiều cao màn hình và không ảnh hưởng đến nội dung chính của chương trình.
 • Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng phát sóng trong ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;
 • Quảng cáo trên các chương trình thời sự;
 • Quảng cáo trên các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt và lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước;
 • Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên truyền hình;
 • Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình giải trí, vui chơi phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình;
 • Quảng cáo quá 5 phút trong cả phim truyện và các chương trình giải trí trên đài phát thanh,  truyền hình;
 • Quảng cáo trên truyền hình trả tiền vượt quá 5% tổng thời lượng phát sóng trong ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;
 • Chiếu toàn bộ nội dung phim nhằm mục đích quảng cáo khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép phát sóng hoặc chưa có quyết định phát sóng của người đứng đầu kênh truyền hình, đài phát thanh.

– Điều 41: Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử

– Mục 4 Chương III Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

3. Quy định Chánh Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 8:

 • Phổ biến phim không đúng nội dung quy định trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng
 • Phổ biến phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, cấm phổ biến hoặc có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có nội dung kích động bạo lực trên truyền hình, dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

– Mục 1 Mục 2 và Mục 4 Chương III Nghị định 38/2021/NĐ-CP: về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quảng cáo

 • Hành vi vi phạm về những quy định chung
 • Hành vi vi phạm về quảng cáo trên báo chí, sản phẩm in, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác
 • Hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Có thể thấy, với từng hành vi xử phạt được thẩm định thẩm quyền ở trên đều được xây dựng dựa trên thẩm quyền về hình thức xử phạt chính tại Điều 65, Nghị định 38/2021/NĐ-CP và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook