Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023

Các trường hợp thu hồi Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2023

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nghị định 47/2015/ND-CP quy định  hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra thôn thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trách nhiệm của  cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bao gồm: Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Cục thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục trồng trọt; Cục chăn nuôi; Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản;

Vụ Hợp tác kinh tế và phát triển nông thôn; Sở Nông, Lâm, Thủy sản và Chế biến muối; Cục Sản xuất và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Kiểm lâm; Cục Thủy sản; Cục Thủy lợi; Sở Phát triển nông thôn; Cục  Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản.

Khoản 10 Điều 71 quy định đánh giá kỹ năng chức năng bao gồm:

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 34:

 • • Treo, đặt, dán, vẽ  sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột biển báo đường bộ và cây cối ở nơi công cộng
 • • Quảng cáo  sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ  có  nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • • Quảng cáo  ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an sinh xã hội.
 • • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa hoặc nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.
 • Quảng cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.

– Điều 35: Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

Hành vi quảng cáo trên bảng, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực đê điều tại:

– Điểm c khoản 3 Điều 42: Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; che khuất đèn tín hiệu giao thông; chăng ngang qua đường giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng

– Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

– Điều 57: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

– Điều 58: Vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

– Điều 59: Vi phạm quy định về quảng cáo phân bón

– Điều 60: Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản

– Điều 61: Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng

– Điều 62: Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Khoản 1 Điều 33

 • Quảng cáo thuốc lá;
 • Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
 • Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành;
 • Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 34:

 • Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột biển báo đường bộ và cây cối ở nơi công cộng
 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có  nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an sinh xã hội.
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa hoặc nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.
 • Quảng cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.

– Điều 35: Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

Hành vi quảng cáo trên bảng, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực đê điều tại:

– Điểm c khoản 3 Điều 42: Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; che khuất đèn tín hiệu giao thông; chăng ngang qua đường giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng

– Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

– Điều 57: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

– Điều 58: Vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

– Điều 59: Vi phạm quy định về quảng cáo phân bón

– Điều 60: Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản

– Điều 61: Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng

– Điều 62: Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản

3. Quy định Chánh Thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

Mục 1 Chương III: Hành vi vi phạm những quy định chung trong lĩnh vực quảng cáo

Hành vi quảng cáo trên bảng, băng – rôn không tuân theo quy định về khu vực đê điều tại:

– Điểm c khoản 3 Điều 42: Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; che khuất đèn tín hiệu giao thông; chăng ngang qua đường giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng;

– Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

– Điều 57: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

– Điều 58: Vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

– Điều 59: Vi phạm quy định về quảng cáo phân bón

– Điều 60: Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản

– Điều 61: Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng

– Điều 62: Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook