Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh năm 2023 (Phần 2)

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh

Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh

Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh
Thẩm định thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và xây dựng kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Đối với Trưởng Công an huyện; Người đứng đầu các Sở Công an cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành vi cụ thể dưới đây:

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 23:

 • Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
 • Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

– Điều 26: Vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

– Điều 27: Vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh

– Khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 28:

 • Hoạt động trái với chức năng, nhiệm vụ và nội dung đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền của thư viện;
 • Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động thư viện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không công bố nội quy, hướng dẫn sử dụng thư viện.
 • Không công khai, minh bạch về tài nguyên thông tin theo quy định;

– Điều 29: Vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 30:

 • Không báo cáo kết quả bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về kết quả hoạt động trong năm hoặc khi có yêu cầu;
 • Không thông báo cho cơ quan công quyền có thẩm quyền nơi chi nhánh đặt trụ sở và nơi dự kiến ​​diễn ra các hoạt động về nội dung hoạt động và thời hạn ủy quyền của chi nhánh.
 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở đăng ký của người đại diện theo pháp luật, người quản lý, người lao động và thời điểm bắt đầu, kết thúc công việc của người đại diện theo pháp luật, người quản lý và người lao động;
 • Tổ chức hoạt động không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Khai sai trong hồ sơ xin cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và khai thác hoặc cho phép thành lập và khai thác.
 • Không hoàn tất thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động, giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh theo quy định;
 • Xóa, sửa chữa hoặc hoàn thiện để sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Không có giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh theo quy định.

Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh

– Khoản 1 và khoản 3 Điều 32:

 • Từ chối cung cấp dịch vụ, trang thiết bị phục vụ người khuyết tật, người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa khi có đủ điều kiện.
 • Từ chối để người khuyết tật, người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa của người khuyết tật, người cao tuổi khi có đủ điều kiện.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 34:

 • Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột biển báo đường bộ và cây cối ở nơi công cộng
 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an sinh xã hội.
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân quảng cáo hoặc nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.

– Điều 35, 36, 38 và 39:

 • Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 41:

 • Microad không bao gồm tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc nhà quảng cáo, số lần hiển thị, nơi in trên tranh, ảnh, áp phích, catalogue, tờ rơi, tờ rơi và các sản phẩm in khác không phải là ấn phẩm,
 • Không đặt logo, logo hoặc nhãn hiệu của nhà quảng cáo ở dưới cùng của sản phẩm in;
 • Quảng cáo ngoài phạm vi quy định trên tranh, ảnh, áp phích, catalog, tờ rơi, tờ rơi có nội dung chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khuyến mãi, tuyên truyền, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo;
 • Quảng cáo vượt quá diện tích quy định hoặc quảng cáo có nội dung, hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trên từng tên ấn phẩm là lịch khối;
 • Quảng cáo trên mỗi ấn phẩm là lịch in khối có các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước.
 • Quảng cáo xen lẫn hoặc làm gián đoạn nội dung của từng tên ấn phẩm điện tử;
 • Quảng cáo trên một trong các bìa hai, ba, bốn của từng ấn phẩm sách và tên sách phi thương mại.
 • Quảng cáo trên bìa hoặc trang nội dung của từng ấn phẩm sách và tài liệu phi thương mại dưới dạng sách
 • Tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản hoặc biểu tượng, logo, nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quảng cáo trên tài liệu phi thương mại không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân xuất bản tài liệu này.

– Điều 42, 43, 44, 45, 46, 47 và 48:

 • Vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo
 • Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông
 • Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự
 • Vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao
 • Vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
 • Vi phạm quy định về quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình
 • Vi phạm quy định về biển hiệu

– Điểm b khoản 1 Điều 50: Không thể hiện đầy đủ tên thuốc; tên hoạt chất trừ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” đối với quảng cáo thuốc trên phương tiện quảng cáo ngoài trời.

– Khoản 1 và khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 51:

 • Quảng cáo mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận nhưng khi quảng cáo ở địa phương khác mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi quảng cáo biết.
 • Không đọc rõ ràng một trong các thông tin: tên mỹ phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo hình.
 • Quảng cáo mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn;

– Khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 52:

 • Không viết đúng và đọc hoặc đọc không rõ nội dung tuyên bố “Thực phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc” khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo in, báo nói, hình ảnh hoặc điện tử.
 • Quảng cáo trên thiết bị điện tử ở nơi công cộng; Phân phối, trưng bày tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm sản phẩm in ấn, ghi âm, ghi hình và thiết bị lưu trữ chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm không phù hợp với việc công bố hợp quy hoặc hồ sơ Đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký để xác nhận nội dung quảng cáo.
 • Không được phép tổ chức hội chợ, hội nghị, triển lãm có phân phối, giới thiệu sản phẩm in ấn, ghi âm, ghi hình và thiết bị lưu trữ dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Cơ quan nhà nước có liên quan xác nhận nội dung theo đúng quy định.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 53:

 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế có nội dung không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Quảng cáo đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng theo nội dung giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp.
 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thiếu một trong các nội dung bắt buộc

– Khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 54:

 • Quảng cáo trang thiết bị y tế có nội dung không đúng với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc giấy phép nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Thông tin chưa đầy đủ tới các cơ quan nhà nước liên quan và khách hàng về các cảnh báo liên quan đến sự cố, phản ứng có hại của trang thiết bị y tế.
 • Che giấu các cảnh báo liên quan đến sự cố, tác dụng phụ của trang thiết bị y tế;

– Khoản 1 Điều 56: Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

– Khoản 2 Điều 57:

 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam:
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật thiếu một trong các nội dung: tên sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản.

– Khoản 2 Điều 61:

 • Quảng cáo giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính không có Quyết định công nhận lưu hành hoặc không có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách hoặc không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới;
 • Quảng cáo giống cây trồng không có một trong các nội dung: tên giống cây trồng; xuất xứ giống cây trồng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa giống ra thị trường;
 • Nội dung quảng cáo giống cây trồng không đúng với nội dung trong Quyết định công nhận lưu hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách, bản công bố các thông tin về giống cây trồng tự công bố lưu hành.

– Điều 62:

 • Quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản không có một trong các nội dung: tên giống vật nuôi, giống thủy sản; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa giống vật nuôi, giống thủy sản ra thị trường.

Có thể thấy, với từng hành vi xử phạt được thẩm định thẩm quyền ở trên đều được xây dựng dựa trên thẩm quyền về hình thức xử phạt chính tại Điều 65, Nghị định 38/2021/NĐ-CP và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt hành chính thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook