Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Mức hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cố ý tiết lộ thông tin không chính xác hoặc giữ lại các chi tiết thích hợp trong hoạt động chứng khoán có thể được định nghĩa là hành vi tiết lộ thông tin không chính xác về nội dung, số liệu hoặc cố ý bỏ qua việc trình bày nội dung số liệu chính xác liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, giao dịch chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán.

– Việc cố ý phổ biến thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán đòi hỏi thủ phạm phổ biến thông tin sai lệch liên quan đến hoạt động của công ty giao dịch công khai, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, cơ quan đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư,

công ty đầu tư chứng khoán tiết lộ thông tin không chính xác liên quan đến thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán, hồ sơ xin cấp, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, hồ sơ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và thanh toán chứng khoán.

– Việc giữ lại các chi tiết thích hợp trong hoạt động chứng khoán là việc người phạm tội không tiết lộ hoặc tiết lộ đầy đủ thông tin có trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bồi thường, thanh toán chứng khoán.

 

Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo Khoản 5 Điều 42 nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cụ thể như sau:

“5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.”

Điều 209 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán như sau:

“Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo nội dung nêu tại Khoản 2, việc tăng mức độ hình phạt ban đầu là phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 05 năm, được áp dụng trong trường hợp vi phạm có một trong các trường hợp làm nặng thêm sau đây:

– Có tổ chức: Kịch bản này thành hiện thực khi đồng phạm cố tình phổ biến thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán và tồn tại một cấu trúc gắn bó chặt chẽ giữa các đồng phạm.

– Lợi nhuận bất công từ 01 tỷ đồng trở lên: Sự kiện này biểu thị hành vi phạm tội mà thủ phạm đã tích lũy được lợi nhuận bất hợp pháp từ 01 tỷ đồng trở lên.

– Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên: Trường hợp này cấu thành hành vi tội phạm dẫn đến thiệt hại vượt quá 03 tỷ đồng cho nhà đầu tư.

– Tái phạm nguy hiểm: Đây là trường hợp phạm tội thỏa mãn các dấu hiệu của tái phạm nguy hiểm được quy định tại Điều 53 BLHS.

Theo Khoản 3 nêu trên thì khung hình phạt bổ sung (có thể áp dụng đối với người phạm tội) là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo Khoản 4 nêu trên thì khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

– Nếu hành vi phạm tội thuộc khoản 1 của điều luật thì khung hình phạt cho pháp nhân thương mại có mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 02 tỷ đồng;

– Nếu hành vi phạm tội thuộc khoản 2 của điều luật thì khung hình phạt cho pháp nhân thương mại có mức phạt tiền từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng;

Pháp nhân thương mại còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook