Quy định về xin nâng lương trước thời hạn 2022

Quy định về xin nâng lương trước thời hạn

Quy định về xin nâng lương trước thời hạn 2022

Nâng lương trước thời hạn là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy trường hợp nào được nâng lương trước thời hạn? Đơn xin nâng lương trước thời hạn được viết như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc.

Quy định về xin nâng lương trước thời hạn

Đơn xin nâng lương trước thời hạn là gì?

Đơn xin nâng lương trước hạn là văn bản thường được các cá nhân, tập thể sử dụng để trình lên cấp trên, thủ trưởng khi đạt được những thành tích xuất sắc, nổi bật. Việc đề nghị nâng lương trước hạn là hoàn toàn phù hợp với những cố gắng, đóng góp của người lao động.

Đối tượng và điều kiện xin được nâng lương trước thời hạn

Căn cứ theo Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV, đối tượng và điều kiện được nâng lương trước hạn như sau:

Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau:

– Với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 01: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Tiêu chuẩn 02: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Với viên chức, người lao động:

+ Tiêu chuẩn 01: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 02: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

– Số lần được nâng lương trước hạn: Theo khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021, không thực hiện 02 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được viên chức; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị

Đơn xin nâng lương trước hạn gồm những nội dung gì?

Thông thường, mẫu Đơn xin nâng lương trước hạn gồm có các nội dung sau đây:

– Thông tin của người làm đơn, gồm:

+ Họ và tên;

+ Chức vụ, đơn vị công tác, thời gian công tác;

+ Nhóm ngạch viên chức…

– Căn cứ đề nghị nâng lương trước hạn: Theo văn bản nào? Thành tích đạt được trên thực tế ra sao?…

– Đề nghị nâng lương trước thời hạn;

– Chữ ký của người làm đơn.

Về cơ bản, Đơn xin nâng lương trước thời hạn tương đối đơn giản và ngắn gọn, tuy nhiên khi làm đơn vẫn cần trình bày đầy đủ các nội dung nêu trên.

Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:……………………………………………….

Họ và tên:………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Thời gian công tác: ………………………………………………………………….

Nhóm ngạch viên chức: ………………….Mã ngạch: …………………….

Thời gian nâng lương thường xuyên:…………………., bậc:………………., hệ số:

Căn cứ Thông báo số…..  /TB-……… ngày…./…../….của Hiệu trưởng Trường ……….. về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ……….;

Căn cứ thành tích đạt được từ năm ……………. đến năm ……………. (đính kèm giấy khen, bằng khen),

Nay Tôi kính đơn này đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ………………. tháng.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị).

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

KÍNH ĐƠN

Lưu ý:

– Đơn xin nâng lương trước thời hạn cần phải nhấn mạnh được những thành tích của cá nhân đạt được trong khoảng thời gian nhất định.

– Việc liệt kê các thành tích xuất sắc cần trình bày khoa học, rõ ràng và chi tiết về nội dung cũng như thời gian đạt được thành tích đó, đồng thời đính kèm danh sách các bằng khen, giấy khen,… đã đạt được để tăng tính thuyết thục.

– Một điều chắc chắn là cần đảm bảo trung thực, khách quan về những thông tin ghi trong đơn, nhất là những thông tin cá nhân và các thành tích mà bản thân đạt được.

Trên đây là những quy định của pháp luật về xin nâng lương trước thời hạn Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook