Quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án năm 2024

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án

Quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án
Việc thi hành án dân sự liên quan đến việc tổ chức và thực hiện các bản án, quyết định của Tòa án đã trở thành ràng buộc về mặt pháp lý, với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành.

Trong các trường hợp trước đây, nhiều trường hợp liên quan đến việc phân chia tài sản xã trong quá trình thi hành án dân sự đã được giải quyết. Nhiệm vụ quan trọng của việc đảm bảo thi hành bản án nằm ở việc áp dụng các biện pháp bảo đảm và tiến hành kiểm kê tài sản, cũng như xác định và phân chia quyền sở hữu và quyền sử dụng của cá nhân chịu trách nhiệm thi hành bản án. Do đó, khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này cần được xem xét thêm.

Cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề này được nêu trong Điều 74 Luật thi hành án dân sự, được sửa đổi năm 2014 và Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

Điều 74 quy định các nguyên tắc sau đây liên quan đến việc xác định, phân chia và xử lý tài sản xã nhằm mục đích thi hành án:

Quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án

1. Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án

– Trong trường hợp như vậy, người thi hành phải thông báo cho cả người thi hành án và cá nhân có chung sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất, cho phép họ đạt được thỏa thuận phân chia tài sản xã hoặc yêu cầu Tòa án can thiệp thông qua tố tụng dân sự.

– Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, các bên không đạt được thỏa thuận hoặc thỏa thuận trái với quy định tại Điều 6 của Luật này hoặc không đạt được thỏa thuận và không có sự can thiệp của Toà án thì người thi hành thông báo cho người thi hành án quyền yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất của cá nhân chịu trách nhiệm thi hành bản án trong phạm vi khu tài sản chung, theo quy định thủ tục của tố tụng dân sự.

– Nếu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người thi hành án không yêu cầu Toà án can thiệp thì Toà án có thể yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất đối với cá nhân phải thi hành trong phạm vi tài sản xã theo thủ tục quy định trong tố tụng dân sự.

– Thẩm phán xử lý tài sản theo quyết định của Toà án.

2. Đối với tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung

Trong trường hợp cụ thể này, việc xử lý tài sản diễn ra theo cách sau:

– Trong trường hợp có thể phân chia tài sản chung, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành án phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với phần tài sản tương ứng với phần sở hữu của bên có nghĩa vụ thi hành án.

– Trong trường hợp tài sản chung không thể phân chia, hoặc nếu việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị tài sản, người thi hành có quyền lựa chọn áp dụng các biện pháp mạnh mẽ đối với toàn bộ tài sản và bồi thường cho chủ sở hữu chung còn lại bằng giá trị của phần tài sản thuộc sở hữu của họ.

– Chủ sở hữu chung sở hữu quyền ưu tiên mua lại phần tài sản thuộc về bên chịu phán quyết trong khối tài sản chung sở hữu.

Trước khi bán tài sản chung sở hữu ban đầu, người thi hành cung cấp thông báo và thiết lập thời hạn để chủ sở hữu chung mua phần tài sản thuộc về bên chịu trách nhiệm thi hành bản án với giá quy định, trong thời hạn 3 tháng đối với bất động sản và 01 tháng đối với các loại tài sản khác.

Đối với việc bán bất động sản tiếp theo, thời gian được giảm xuống còn 15 ngày, tính từ ngày thông báo hợp lệ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên, nếu chủ sở hữu không mua được tài sản thì tài sản được bán theo quy định tại Điều 101 của Luật này.

Quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án

3. Thực hiện kê biên, xử lý tài sản chung của người phải thi hành với người khác

3.1. Đối với tài sản chung của người phải thi hành với người khác mà không phải là vợ, chồng

Điểm b,c khoản 2 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 24. Kê biên tài sản để thi hành án

Việc kê biên, xử lý tài sản chung của người phải thi hành với người khác được thực hiện như sau:

a) Cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên, xử lý đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi các tài sản khác không đủ để thi hành án hoặc khi có đề nghị của đương sự theo quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Trường hợp người phải thi hành án có chung tài sản với người khác mà đã xác định được phần tài sản, quyền tài sản của từng người thì Chấp hành viên kê biên phần tài sản, quyền tài sản của người phải thi hành án để thi hành án theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự; trường hợp chưa xác định được phần quyền của người phải thi hành án thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này;”

3.2. Quy định đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của vợ, chồng

Điểm c khoản 2 Điều 24 quy định, trong trường hợp cụ thể này, người thi hành quyết định quyền sở hữu của vợ chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, sau đó thông báo cho cả hai bên.

– Về tài sản thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng đất chung của hộ, người thi hành quyết định quyền sở hữu, phần sử dụng căn cứ vào số thành viên hộ gia đình tại thời điểm thành lập quyền sở hữu tài sản, khi đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc khi quyền sử dụng đất được công nhận, chuyển nhượng. Người thi hành sau đó công bố kết quả xác định quyền sở hữu và sử dụng cho các thành viên trong hộ gia đình.

– Trong trường hợp vợ/chồng hoặc thành viên hộ gia đình không đồng ý với quyết định của người thi hành, họ có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hợp lệ. Nếu người khởi xướng vụ kiện không thành hiện thực vào cuối giai đoạn này, người thực thi sẽ tiến hành kiểm kê, định đoạt tài sản và hoàn trả cho vợ chồng hoặc thành viên hộ gia đình giá trị cổ phần tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của họ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook