Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau
Dự toán ngân sách nhà nước là phương án về nguồn thu và nhiệm vụ chi  ngân sách nhà nước. Dự toán ngân sách quốc gia phải được lập theo cơ cấu thu, chi và  cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách các cấp  phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo các biểu mẫu và thời hạn do cơ quan  có thẩm quyền quy định. Nếu ngân sách nhà nước eo hẹp, các cơ quan nhà nước có thể phải chuyển dự toán ngân sách cho năm sau. Vì vậy, làm thế nào thực hiện dự toán ngân sách của năm tới?

Theo Điều 57 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định ứng trước dự toán ngân sách năm sau như sau:

Điều 57. Ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện được ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách của trung ương và địa phương thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Mức ứng trước không quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. Khi phân bổ dự toán ngân sách năm sau, phải bố trí đủ dự toán để thu hồi hết số đã ứng trước; không được ứng trước dự toán năm sau khi chưa thu hồi hết số ngân sách đã ứng trước.”

Cụ thể việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện như sau:

Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Nguyên tắc ứng trước dự toán năm sau

+ Khi phân bổ dự toán năm sau, cơ quan có thẩm quyền giao dự toán phải bố trí đủ để thu hồi số vốn đã được ứng trước; trường hợp không bố trí hoặc bố trí không đủ để thu hồi hết số ngân sách đã ứng trước, thì cơ quan, đơn vị đó sẽ không được ứng tiếp dự toán năm sau;

+ Mức ứng trước dự toán ngân sách năm sau tối đa không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tiêu chí ứng trước dự toán năm sau

+ Các dự án quan trọng quốc gia;

+ Các dự án, công trình xây dựng cơ bản cấp bách của trung ương và địa phương.

Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Điều kiện được ứng trước dự toán ngân sách năm sau

+ Phải đảm bảo cân đối được quỹ ngân sách của từng cấp;

+ Dự án, công trình xây dựng cơ bản phải có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần đẩy nhanh tiến độ;

+ Không còn số dư ứng trước dự toán ngân sách;

+ Chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng cơ bản được ứng trước dự toán năm sau phải có hồ sơ, báo cáo thuyết minh về sự cần thiết phải ứng trước dự toán.

Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau

+ Theo phân công của Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình Chính phủ quyết định ứng trước dự toán ngân sách trung ương năm sau; định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau của cấp mình; định kỳ 6 tháng báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook