Quy định về vi phạm biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về vi phạm biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Quy định về vi phạm biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Việc đưa ra Nghị định 38 có quy định chi tiết về vấn đề văn hóa, quảng cáo, trong đó có quy định về xử phạt chính, xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục các hành vi vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, thi đấu, lễ hội của các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Nội dung:

Điều 11, Nghị định 38/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định về việc xử lý hành vi Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, những hành vi bị xử phạt hành chính tương ứng với hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

1. Quy định về phạt tiền với hành vi vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

1.1 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

 1. Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Khoản 1, Điều 10, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định Điều kiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật:

 • Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghệ thuật; hiệp hội biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
 • Phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, sức khỏe và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
 • Có văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục:
 • Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
 • Kịch bản và danh mục tác phẩm gắn với tác giả, chịu trách nhiệm về nội dung chương trình (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo chữ ký xác nhận của người dịch).

Khoản 1, Điều 13, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định Điều kiện tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

 • Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
 • Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
 • Có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục:

 • Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan.
 • Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan.

Quy định về vi phạm biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Như vậy, khai báo không trung thực là khai báo không đúng thực trạng của công ty trong các văn bản trên khi xin phép tổ chức các loại hình biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội.

 1. Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2020/ND-CP quy định cơ quan, tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật để thực hiện nhiệm vụ chính trị; Biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ quan, tổ chức nội bộ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi tổ chức biểu diễn và nhận thông báo từ các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ban, ngành Trung ương.

cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức biểu diễn nhận được thông báo của các tổ chức, cá nhân khác trước khi diễn ra sự kiện. Người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Như vậy, mẫu thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật có thông tin đầy đủ về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; thời gian và địa điểm của tổ chức; thành phần và số lượng người tham gia; người chịu trách nhiệm về nội dung; các tài liệu hỗ trợ và cam kết thực hiện. Có chữ ký và xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính ở mức tiền trên.

Quy định về vi phạm biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

 1. Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 144/2020/ND-CP quy định cơ sở thương mại thực hiện hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhằm vào các cơ sở du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ vui chơi giải trí. Nhà hàng không bán vé biểu diễn nghệ thuật thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi tổ chức biểu diễn để nhận thông báo từ các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội.

– Tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức biểu diễn nhận được thông báo của các tổ chức, cá nhân khác trước khi diễn ra sự kiện. Người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Như vậy, mẫu thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật có thông tin đầy đủ về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; thời gian và địa điểm của tổ chức; thành phần và số lượng người tham gia; người chịu trách nhiệm về nội dung; các tài liệu hỗ trợ và cam kết thực hiện. Có chữ ký của cơ sở thương mại thực hiện hoạt động. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính ở mức tiền trên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về vi phạm biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook