Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm năm 2023

Quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định năm 2023

Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm

Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm
1. Xác định tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm

Căn cứ vào Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sửa đổi Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu, với mốc là tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu đúng tuổi theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ.

Các bước xác định tỷ lệ hưởng lương hưu bằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm như sau:

1.1. Xác định nhóm người lao động và tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ đúng tuổi

Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm

1.3 Xác định mức tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm

Ví dụ: Người lao động nam A (không thuộc nhóm quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan) nghỉ hưu từ tháng 04/2017, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 14 năm. Trong khi trường hợp thông thường này người lao động phải tham gia đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Người lao động A này cũng được xác định là nghỉ hưu sớm 01 năm so với người lao động thông thường. Suy ra, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động là: 45 – 2 = 43%.

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng nêu ví dụ minh họa như sau:

Ví dụ 24: Bà A 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/6/2016. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

– 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 3% = 33%;

– 04 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0,5 x 3% = 1,5%

– Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 33% + 1,5% = 79,5% (chỉ tính tối đa bằng 75%);

– Bà A nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 2 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 2 x 2% = 4%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A là 75% – 4% = 71%. Ngoài ra, do bà A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 1,5 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

(Lưu ý: Số tháng lẻ đóng bảo hiểm xã hội được xác định dựa theo Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm

– Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 01 năm)

Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm

2. Quy định tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp nghỉ hưu sớm có tháng lẻ

Căn cứ vào Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.

Tức là trong trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm nhưng số tháng nghỉ hưu sớm (vẫn đóng đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định) thì:

– Thời gian kẻ từ 06 tháng đến 11 tháng thì giảm 1% tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu

– Thời gian lẻ dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu

Ví dụ: Người lao động nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028. Nhưng nếu nghỉ hưu sớm từ tháng 11 năm 2027 (tức là trước 02 tháng) thì người lao động không bị trừ tỷ lệ hưởng khi nghỉ hưu. Nhưng giả sử người lao động nghỉ hưu sớm từ tháng 5/2027 (tức là trước 06 tháng) thì người lao động sẽ bị trừ 1% trên tỷ lệ phần trăm đã hưởng khi nghỉ hưu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu sớm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook