Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán

Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán

Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán

Các nhà đầu tư luôn được coi là những người tham gia quan trọng trong thị trường chứng khoán, vì việc họ không có khả năng đưa ra quyết định đầu tư chính xác có thể dẫn đến rủi ro và bất ổn.

Để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư chứng khoán và cung cấp một loạt các dịch vụ chứng khoán, các quốc gia đã thiết lập luật cho phép một số công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư thông qua các hợp đồng dịch vụ tư vấn chứng khoán. Đây là lý do chính cho việc thành lập doanh nghiệp tư vấn đầu tư chứng khoán.

Từ quan điểm kỹ thuật chuyên nghiệp, tư vấn đầu tư chứng khoán đề cập đến việc phân tích và cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và khuyến nghị cho nhà đầu tư bởi các chuyên gia chứng khoán.

Các cuộc tham vấn này thường tập trung vào các vấn đề chính như tình hình thị trường, xu hướng chứng khoán phát hành, thời điểm tối ưu để mua bán chứng khoán, các loại chứng khoán cần đầu tư, thời điểm thích hợp để đầu tư chứng khoán, số lượng và loại chứng khoán lý tưởng để nắm giữ. Tư vấn đầu tư chứng khoán thường được cung cấp bởi các chuyên gia chứng khoán làm việc cho các công ty chứng khoán thay mặt cho Công ty Chứng khoán.

Mặc dù khái niệm kinh doanh tư vấn đầu tư chứng khoán không đề cập rõ đến hình thức pháp lý của nó, nhưng ngầm hiểu rằng hoạt động này chỉ có thể được thực hiện thông qua một công cụ pháp lý, cụ thể là hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán

Theo pháp luật chứng khoán Việt Nam thì khái niệm tư vấn đầu tư chứng khoán được quy định như sau. Khoản 32 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.”

Khái niệm này tuy không đề cập đến hình thức pháp lý của nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng có thể hiểu ngầm về nguyên tắc, hoạt động này chỉ có thể thực hiện thông qua công cụ pháp lý là hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Dựa trên khái niệm nói trên, hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán thể hiện các đặc điểm cơ bản sau:

– Thứ nhất, tư vấn đầu tư chứng khoán là một hoạt động kinh doanh cụ thể tác động đáng kể đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Hoạt động này thường được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp như các công ty chứng khoán.

Trên thực tế, việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng của các công ty chứng khoán luôn được thực hiện bởi các chuyên gia về chứng khoán với tư cách là người đại diện cho Công ty chứng khoán. Đối với các Tổ chức Tín dụng và Tổ chức Tài chính như Ngân hàng Thương mại, Công ty bảo hiểm…

Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán

Nếu muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán (trong đó có nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán) kỳ các tổ chức này phải thành lập một Công ty chứng khoán độc lập để tiến hành nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Các Công ty chứng khoán cho Tổ chức Tín dụng và Tổ chức Tài chính thành lập đi phải chấp nhận sự kiểm soát của các tổ chức này với tư cách là chủ sở hữu nhưng về nguyên tắc, chúng đều là những công ty con có tư cách pháp lý độc lập và nhân danh chính nó trong quá trình giao dịch với khách hàng.

Thứ hai, về nội dung, việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng của các công ty chứng khoán luôn được thực hiện bởi các chuyên gia chứng khoán đóng vai trò đại diện của Công ty Chứng khoán.

Các chuyên gia chứng khoán này có trách nhiệm chính là phân tích thông tin chứng khoán, cung cấp kết quả phân tích về chứng khoán và thị trường chứng khoán và đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho khách hàng nhà đầu tư để hỗ trợ họ đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Mức độ công việc liên quan đến quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng khách hàng và một khoản phí tương ứng được tính dựa trên số lượng và chất lượng của công việc tư vấn.

Thứ ba, về hình thức, hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán chỉ có thể được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán ràng buộc pháp lý. Hợp đồng này đóng vai trò như một công cụ pháp lý cho phép các bên liên quan đáp ứng nhu cầu và lợi ích hợp pháp của họ khi tham gia vào các mối quan hệ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Ví dụ, nếu một hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán được ký kết và thực hiện bởi một Công ty Chứng khoán, nó tạo cơ hội tạo ra lợi nhuận kinh doanh thông qua việc nhận bồi thường cho các dịch vụ tư vấn được cung cấp.

Tóm lại, có thể kết luận rằng nếu việc xem xét về bản chất kinh tế thì hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán thực chất là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán còn nếu xét về bản chất pháp lý thì hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán luôn thể hiện bản chất là quan hệ hợp đồng. Theo đó, công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng để được hưởng tiền thù lao dịch vụ theo thỏa thuận.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook