Quy định về trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động năm 2023

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động

Quy định về trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động
1. Trường hợp được hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 28 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, Các trường hợp được hỗ trợ kinh phí giám định tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là các trường hợp được giám định tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động) theo đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều này không bao gồm các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước.

Tổ chức có thẩm quyền tổ chức điều tra mới là tổ chức thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động đối với đoàn điều tra tai nạn lao động cơ bản là người sử dụng lao động đối với đoàn điều tra tai nạn lao động. Sở Lao động cấp tỉnh là thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, do đoàn trung tâm điều tra tai nạn lao động là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức giám định lại bệnh nghề nghiệp là cơ quan thành lập đoàn giám định bệnh nghề nghiệp (Tổng cục Y tế, Bộ Y tế, các Bộ có liên quan theo đề nghị của thanh tra Bộ Y tế). Cơ quan bảo hiểm, cơ quan thành lập đoàn điều tra cấp tỉnh hoặc trung ương để rà soát vụ tai nạn lao động.

Tuy nhiên, trong trường hợp rà soát sau khiếu nại, tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động được ưu tiên, vì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của cơ quan nhà tuyển dụng và đó là việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình.

Quy định về trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động

2. Quy định mức hỗ trợ kinh phí và thời hạn điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.1. Khoản chi phí được hỗ trợ và mức hỗ trợ

Căn cứ vào Điều 29 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được trích ra 100% cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành, trong đó bao gồm các khoản phí sau:

Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra

Những thành viên tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động đều được hưởng công tác phí. Thông thường công tác phí do cơ quan tổ chức điều tra tai nạn lao động hoặc cơ quan cử người tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động chi trả. Tuy nhiên trong trường hợp điều tra lại do cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu thì khoản công tác phí được chi trả 100% bởi Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định

Chi phí thuê chuyên gia, phí trưng cầu giám định do người sử dụng lao động chi trả (Theo Khoản 9 Điều 18 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ), kể cả trong trường hợp điều tra lại tai nạn lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội có yêu cầu điều tra lại thì chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả 100%, người sử dụng lao động không phải chi trả khoản tiền này

In ấn các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động cũng phải chịu các khoản chi phí in ấn các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể cả trong trường hợp điều tra lại tai nạn lao động. Tuy nhiên trong trường hợp điều tra lại tai nạn lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội có yêu cầu thì Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả 100% khoản chi phí này.

Quy định về trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động

2.2. Thời hạn điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, thời hạn điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội có yêu cầu thì không được quá 60 ngày, trừ trường hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan có thẩm quyền tổ chức điều tra lại có thỏa thuận khác, nhằm phòng tránh trường hợp thời gian điều tra lại kéo dài dẫn đến kinh phí hỗ trợ điều tra lại từ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng cao.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook