Quy định về trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng

Quy định về trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Điều kiện về chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

Điều kiện đầu tiên để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Trong trường hợp này, người lao động đã ký kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động duy nhất.

Nếu một người tham gia cùng một lúc nhiều hợp đồng lao động, hợp đồng lao động với tư cách là người lao động thì người này thực hiện công việc của người sử dụng lao động cùng một lúc, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động làm việc với người sử dụng lao động thì khác, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực đối với người lao động. Nói cách khác, người lao động luôn có nguồn thu nhập khác nên không cần trợ cấp thất nghiệp.

2. Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

– Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động/hợp đồng không thời hạn hoặc hợp đồng lao động/hợp đồng xác định thời hạn: Người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi kết thúc của hợp đồng lao động, hợp đồng lao động.

– Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ hoặc một công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng (Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 hiện hành). Loại hợp đồng lao động này không còn được công nhận nhưng vẫn có thể hiểu là hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng): Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước ngày ký hợp đồng lao động. hết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động

Quy định về trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Trường hợp người lao động được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động khi không thực hiện nghĩa vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm đúng hạn thì bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (dựa trên quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, sau khi người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thể xảy ra 02 trường hợp:

– Trường hợp 1: Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp này, người lao động không được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp vì đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: A được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng nhưng đến tháng thứ 3 A bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến tháng thứ 4, ông không thể tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp vì hết tháng thứ 3 sẽ hết thời hạn hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.

– Trường hợp 2: Người lao động vẫn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp này, người lao động có quyền tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp vì chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, cần tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thông báo cho người lao động biết.

Quy định về trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Quy định trình tự tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, người lao động:

Bước 1: Người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng đúng thời hạn theo quy định (sau khi đã bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Người lao động tiếp tục thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng đúng thời hạn căn cứ vào quyết định trợ cấp thất nghiệp ban đầu.

Ví dụ: Người lao động A bị đình chỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 do không thông báo tìm việc làm trong thời gian từ ngày 02/5 đến ngày 04/5. Từ ngày 2 đến ngày 4/6, người lao động tiếp tục đăng tin tuyển dụng sẽ được xem xét tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi người lao động thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trình lên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 3: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi được trung tâm dịch vụ việc làm trình. Quyết định này được lập thành 02 bản chính:

– 01 bản chính gửi đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp (do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh là cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh)

– 01 bản chính gửi đến người lao động

Khi quyết định được gửi đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thì người lao động được chính thức tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp cho quãng thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 3 và tháng 4, nhưng vẫn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 thì chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 và tháng 4.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook