Quy định về trường hợp sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

Quy định về trường hợp sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về trường hợp sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng trong 07 trường hợp sau:

1. Chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bảo hiểm thất nghiệp cơ bản dành cho người lao động. Khi người lao động thất nghiệp và có đủ các điều kiện liên quan đến thời gian thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đương nhiên được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp của người lao động được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (một trong những nguồn thu nhập chính của quỹ này còn là tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động).

2. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Hỗ trợ đào tạo, thăng tiến và nâng cao kỹ năng chuyên môn nhằm duy trì việc làm cho người lao động cũng là một phần của chương trình bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động và người sử dụng lao động có thể được hưởng lợi. Thời điểm lý tưởng để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng làm việc để giữ chân người lao động là khi người lao động vẫn đang làm việc cho người sử dụng lao động và mức hỗ trợ cũng được chuyển sang người sử dụng lao động chứ không phải người lao động, theo quy định của pháp luật.

Số tiền nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm duy trì việc làm cho người lao động được trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về trường hợp sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

3. Hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ học nghề cũng là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng khi thất nghiệp và có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, phương thức chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc,… Hoạt động này nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, khả năng làm việc để tìm kiếm công việc mới phù hợp với bản thân.

Tiền hỗ trợ học nghề không được chi trả cho người lao động và được chuyển đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp, được trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Hỗ trợ hướng nghiệp và giới thiệu nghề nghiệp là một phần của chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng khi thất nghiệp và nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm. Các hoạt động tư vấn và hội nhập nghề nghiệp cho nhân viên được thực hiện miễn phí nhưng vẫn phải chịu các chi phí liên quan đến hoạt động này. Vì vậy, việc trích tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chi trả chi phí tư vấn và giải quyết việc làm cho người lao động luôn là điều cần thiết.

Quy định về trường hợp sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

5. Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế này cho đến hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, do người lao động thất nghiệp và cần trợ cấp để tìm việc làm và duy trì cuộc sống nên họ không thể tự chi trả bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp dùng để đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian này, khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp lại thẻ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

6. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Do Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là một Quỹ độc lập và được quản lý một cách chặt chẽ bởi nhiều chủ thể khác nhau: Cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, cơ quan chuyên môn về lao động (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Từ đó các chi phí quản lý Quỹ cũng phát sinh và cần được chi trả. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được trích ra để chi trả cho hoạt động này.

7. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ

Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ là một trong hoạt động tạo nguồn thu cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhưng để có nguồn vốn thực hiện đầu tư, phải có tiền được trích ra từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện. Do tiền được sử dụng lấy từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nên quy trình đầu tư cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện một cách nghiêm ngặt, theo các hình thức duy nhất được pháp luật quy định rõ ràng nhằm đảm bảo không mất vốn và có sinh lời.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trường hợp sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook