Quy định về trường hợp người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 2)

01 số quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân

Quy định về trường hợp người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về trường hợp người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Khoản 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, về cơ bản có 02 trường hợp sau phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người lao động là công dân Việt Nam đi làm việc, người lao động là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1. Người lao động là công dân Việt Nam đi làm việc

1.4. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã

Người quản lý công ty, người quản lý hợp tác xã thực chất là người đại diện cho người sử dụng lao động chăm lo việc thực hiện  nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động như quản lý, điều hành, việc làm của người lao động, an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc

Tuy nhiên người quản lý doanh nghiệp, người quản lý hợp tác xã cũng là người làm việc cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động hoặc loại hợp đồng khác như hợp đồng thuê lại lao động,

Mà theo Khoản 5 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì cũng được coi là người lao động, nhóm người này cũng hưởng lương và làm việc theo sự thỏa thuận với người sử dụng lao động như người lao động. Do đó, nhóm người này là đối tượng của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Quy định về trường hợp người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) là người làm việc tại cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội cấp xã ở một số chức danh nhất định nhưng theo chế độ chuyên trách (cùng lúc thực hiện nhiều công việc) như Phó chủ nhiệm kiểm tra Đảng Ủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng Ủy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ; cán bộ dân số, gia đình và trẻ em…

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sắp có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người lao động giao kết hợp đồng lao động

(bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng trong đó có hợp đồng lao động thời vụ hoặc công việc nhất định từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng và hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng) thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo diện người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chứ không theo diện người làm việc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Quy định về trường hợp người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.6. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là người thuộc diện gia đình của người làm, theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ, là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

1.7. Người được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tất cả các trường hợp trên (người làm việc theo hợp đồng lao động; cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã;

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) trừ trường hợp phu nhân hoặc phu quân của thành viên cơ quan Việt Nam tại Việt Nam nếu được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương trong nước thì vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều này cho thấy, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội xuất phát từ nhiều yếu tố trong đó có nguồn thu nhập của các chủ thể, nguồn thu nhập từ Việt Nam dẫn đến phải tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trường hợp người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook