Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm năm 2023

Nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị hủy

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Thông thường, những người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp nên liên hệ trực tiếp với Dịch vụ Việc làm Hàng tháng (nơi người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp) để biết thông tin về cách tìm việc làm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp (không phải trong mọi trường hợp), nhân viên có thể không thể hoặc không cần thiết phải đăng ký tìm việc trực tiếp với văn phòng việc làm trong một khoảng thời gian nhất định.

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm
1. Quy định Trường hợp chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, người lao động thỏa mãn các điều kiện sau được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp

– Có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Vì vậy, khi người lao động đi du lịch hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong mọi trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều phải thực hiện theo trình tự, thủ tục của Trung tâm Việc làm mà người lao động được hưởng. Đề xuất này (nếu người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp). lợi thế).

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm

2. Các trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các trường hợp người lao động không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian nhất định gồm:

– Người lao động ốm đau nhưng không thuộc trường hợp được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày (nhưng vẫn phải có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền để chứng minh việc ốm đau)

– Người lao động bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền

– Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

– Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Đây là trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vì lý do sức khỏe và cá nhân không thể báo cáo việc tìm việc trực tiếp với trung tâm dịch vụ việc làm nên người lao động trong trường sẽ được thông báo tìm việc bằng phương thức khác (không trực tiếp).

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm

3. Phương thức thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp trên được gửi thông báo về việc tìm kiếm việc làm thông qua đường bưu điện hoặc chuyển phát khác, hoặc qua người được ủy quyền.

4. Quy trình thông báo về việc tìm kiếm việc làm thông không trực tiếp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm qua đường bưu điện như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ trên theo quy định (xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền về việc ốm đau;

xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh; xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết, người lao động hoặc con của người lao động kết hôn)

– Trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Suy ra ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận được thư bảo đảm quá hạn 03 ngày làm việc mà trong dấu bưu điện vẫn trong hạn 03 ngày làm việc này thì thư bảo đảm vẫn được chấp nhận.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook