Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng năm 2023

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

Thông thường, người nhận trợ cấp thất nghiệp phải thông báo tìm việc làm hàng tháng, tuy nhiên, trong một số trường hợp, người lao động không bắt buộc phải thông báo tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định vì lý do mục tiêu quy định theo luật lao động.

1. Quy định các trường hợp người lao động không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

– Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên

– Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền)

– Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền (Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ).

– Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề

– Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng

Đây là những trường hợp người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng trong một thời gian nhất định không thể thông báo tìm việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm hoặc đang trong thời gian không có nhu cầu tìm việc làm. không phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm.

Ví dụ: A được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 2 năm 2021, hàng tháng A phải thông báo cho người lao động. Trong tháng 5/2021, nếu A được tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong 1 tháng thì tháng 5 này, người lao động A không cần thông báo với người sử dụng lao động về việc tìm kiếm một trung tâm dịch vụ việc làm.

Ngoài các trường hợp nêu trên, trường hợp người lao động thực hiện các bước di chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp ( trùng với ngày thông báo tìm kiếm việc làm) thì người hưởng trợ cấp thất nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo. trung tâm dịch vụ việc làm tìm việc làm trong tháng đó.

Trường hợp này đặc biệt hơn các trường hợp trên, vì người trong trường hợp này không bắt buộc phải thông báo cho đối tượng biết rằng mình không phải thông báo tìm kiếm việc làm trong một thời gian nhất định do trung tâm dịch vụ việc làm biết. di dời người lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp (tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi họ chuyển đến và trung tâm dịch vụ việc làm nơi họ định cư).

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

2. Thông báo về việc thuộc đối tượng không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong khoảng thời gian nhất định

– Đối với các trường hợp người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày, nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng,

người lao động trong 03 ngày làm việc kể từ ngày thuộc một trong các trường hợp này thì phải gửi thư đảm bảo hoặc ủy quyền cho một người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm đến trung tâm dịch vụ việc làm.

– Thành phần: Thư đảm bảo, giấy đề nghị được xây dựng theo Mẫu số 17 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ nêu trên (trong từng trường hợp).

– Hình thức gửi:

+ Trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm

+ Gửi qua đường bưu điện (tính ngày gửi ghi trên dấu bưu điện)

Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

3. Kết thúc thời gian người lao động thuộc đối tượng không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Sau khi hết thời gian không phải khai báo tìm việc làm, hàng tháng người lao động phải tiếp tục khai báo tìm việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm nếu vẫn còn việc và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ, trường hợp trên, hết thời gian học nghề, định kỳ hàng tháng A phải tiếp tục thông báo cho dịch vụ tìm việc làm tại trung tâm dịch vụ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook