Quy định về trợ cấp ưu đãi đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Các loại chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Quy định về trợ cấp ưu đãi đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Quy định về trợ cấp ưu đãi đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quy định về trợ cấp ưu đãi đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ vào Điều 59 của Luật Giáo dục đại học thì người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm:

Điều 59. Người học

Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, gồm sinh viên của chương trình đào tạo đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.”

Chương trình đào tạo là hệ thống các hoạt động dạy học và đào tạo được thiết kế và tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đào tạo nhằm cấp trình độ giáo dục đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến ​​thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành, trình độ đào tạo và chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền của người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ vào Điều 60 của Luật Giáo dục đại học nhiệm vụ và quyền của người học tại các cơ sở giáo dục đại học như sau:

– Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

– Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

– Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân; được định hướng nghề nghiệp và cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện.

– Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

– Được bảo đảm điều kiện học tập, tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, hoạt động rèn luyện kỹ năng hoàn thiện bản thân, tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng và hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

– Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

– Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy định về trợ cấp ưu đãi đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Trợ cấp ưu đãi cho người học tại các cơ sở giáo dục đại học

  1. Đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh)

– Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/08/1945.

– Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

– Con của liệt sĩ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

  1. Phạm vi áp dụng

– Ưu đãi giáo dục được áp dụng đối với học sinh là: Người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng (gọi tắt là học sinh thuộc diện ưu đãi) học hệ chính quy, tập trung một khóa 1 năm trở lên trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung học cơ sở, trường trung học chuyên nghiệp, trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi là cơ sở giáo dục). Giáo dục thường xuyên trình độ giáo dục đại học, gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.

– Sinh viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất (bao gồm: trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu có) tại một trường.

– Sinh viên thuộc nhiều diện được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo thì chỉ hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất.

– Không áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với sinh viên diện chính sách thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

+ Đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học

+ Người có công tại mục 1 đã nêu trên bị đình chỉ chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  1. Quy trình thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo

– Người có công với cách mạng và con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục đào tạo làm Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD ban hành kèm Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH.

– Theo định kỳ chi trả Trợ cấp giáo dục và đào tạo, sinh viên thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi xin cấp Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi sinh viên theo học để thực hiện chế độ ưu đãi (Mẫu số 02-ƯĐGD ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH).

– Theo định kỳ chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng LĐTBXH căn cứ Giấy xác nhận ưu đãi đã được cơ sở giáo dục đào tạo nơi sinh viên đang học xác nhận để thực hiện chế độ ưu đãi.

  1. Phương thức và thời gian chi trả trợ cấp ưu đãi:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp cho sinh viên thuộc diện ưu đãi.

*Trợ cấp ưu đãi hàng năm: chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học: Chi trả vào tháng 11, tháng 12.

Trường hợp sinh viên chưa nhận trợ cấp ưu đãi hàng năm thì được truy lĩnh.

*Trợ cấp hàng tháng: Chi trả 02 lần trong năm:

– Lần 1: Chi trả tháng 11, tháng 12.

– Lần 2: Chi trả tháng 3, tháng 4.

Trường hợp sinh viên chưa nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì được truy lĩnh.

Lưu ý: Những sinh viên cũng là người nhận: Học bổng Nghiên cứu Chính trị; Phúc lợi; Trợ cấp ưu đãi; Hỗ trợ Giáo dục chỉ đủ điều kiện cho một chương trình có mức trợ cấp và khuyến khích học tập cao nhất (nếu đủ điều kiện).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trợ cấp ưu đãi đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook