Quy định về trợ cấp tuất một lần năm 2023 (Phần 2)

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về trợ cấp tuất một lần

Quy định về trợ cấp tuất một lần
Căn cứ vào Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 04 trường hợp thân nhân người lao động đã chết được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp người lao động đạt đủ điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Đây là trường hợp người lao động thỏa mãn 02 điều kiện sau:

1.1. Thuộc một trong các trường hợp được hưởng trợ cấp mai táng

Căn cứ vào Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động được hưởng trợ cấp tuất một lần phải thuộc một trong các trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng:

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người lao động thuộc nhóm phải tham gia bảo hiểm xã hội, đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên

– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc

Quy định về trợ cấp tuất một lần

1.2. Không thuộc các trường hợp người lao động người lao động đạt đủ điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần, đó là các trường hợp:

– Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người lao động đang hưởng lương hưu

– Người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên

Miễn là NLĐ không thuộc tất cả các trường hợp trên mà vẫn được hưởng trợ cấp mai táng phí (ví dụ NLĐ đã đóng BHXH đủ 12 tháng nhưng chưa đóng đủ 15 năm; NLĐ bị tai nạn được hưởng tại lao động, ốm đau mà suy giảm khả năng lao động dưới 61%) thì được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không có thân nhân thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Đây là trường hợp mà bản thân người lao động thỏa mãn điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng thân nhân không thỏa mãn điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, dẫn đến chỉ có thể nhận trợ cấp tuất một lần. Theo đó, trường hợp này thỏa mãn 03 điều kiện:

Quy định về trợ cấp tuất một lần

2.1. Người lao động thuộc một trong các trường hợp mà thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 3 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, các trường hợp thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp mai táng là:

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người lao động thuộc nhóm phải tham gia bảo hiểm xã hội, đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên

– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc

2.2. Người lao động đạt đủ điều kiện để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động đạt điều kiện để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người lao động đang hưởng lương hưu

– Người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên

2.3. Thân nhân không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Thân nhân của người lao động không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

– Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai

– Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, những thành viên khác trong gia đình mà người được bảo hiểm phải mang theo lập theo quy định của pháp luật. luật hôn nhân và gia đình nếu nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Ví dụ: cha, mẹ của NLĐ vẫn là con của NLĐ nhưng trên 18 tuổi; thân nhân của người lao động trong trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, những thành viên khác trong gia đình chưa đến độ tuổi tối thiểu hoặc có chưa đủ tuổi suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Tuy nhiên, cần xác định trong trường hợp này, kể cả khi không đáp ứng các điều kiện trên thì cha, mẹ của người lao động vẫn phải là người có quan hệ họ hàng hoặc thân thiết với người lao động thì mới được hưởng trợ cấp tuất bằng một mức.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trợ cấp tuất một lần

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook