Quy định về trợ cấp phục vụ năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về trợ cấp phục vụ

Quy định về trợ cấp phục vụ

Trợ cấp phục vụ là loại trợ cấp riêng cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong những trường hợp nhất định và có mức hưởng riêng với mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vậy phụ cấp phục vụ là gì? Trường hợp nào người lao động được hưởng trợ cấp phục vụ và mức trợ cấp này là bao nhiêu?

1. Trường hợp được hưởng trợ cấp phục vụ

Căn cứ vào Điều 52 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, người lao động được hưởng trợ cấp phục vụ trong các trường hợp sau:

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và bị mù hai mắt

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và bị liệt cột sống

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và bị cụt, liệt hai chi

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và bị bệnh tâm thần

Các trường hợp trên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và bị các chứng liệt, tàn tật (cụt tay, mù mắt,…), bệnh tâm thần đều là hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong những trường hợp này, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Nói cách khác, trợ cấp phục vụ là khoản trợ cấp tách biệt với tiền bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, ngoài khoản tiền bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà người lao động được hưởng hàng tháng, trong các trường hợp trên, người lao động còn được hưởng trợ cấp phục vụ. được hưởng phụ cấp phục vụ.

Có thể nói, trợ cấp phục vụ chỉ trả cho người lao động bị suy giảm mạnh khả năng lao động, không có khả năng tự nuôi sống bản thân (không thể cử động, làm chủ hành vi), do đó, khoản trợ cấp này nhằm giúp người lao động sinh hoạt cơ bản.

Quy định về trợ cấp phục vụ

2. Mức trợ cấp phục vụ

Cũng theo Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 thì người lao động trong trường hợp trên được hưởng trợ cấp phục vụ hàng tháng bằng mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở ở đây được xác định theo mức lương cơ sở để tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức suy giảm khả năng lao động.

Người lao động được hưởng trợ cấp phục vụ hàng tháng, cũng như được bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động A tham gia BHXH từ tháng 02/2018. Tháng 03/2021, người lao động A bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm khả năng lao động vào tháng 04/2021. A bị suy giảm khả năng lao động là 81% và A còn được chẩn đoán liệt cột sống.

Khi người lao động A bị tai nạn lao động thì mức lương cơ sở là 1.490.000 (Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ). Như vậy, mỗi tháng người lao động A được hưởng 1.490.000 đồng tiền phụ cấp phục vụ.

Khi người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì chủ thể khác có liên quan đến người lao động được hưởng chế độ tử tuất và được trợ cấp do người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vậy chủ thể nào dược hưởng loại trợ cấp này

Quy định về trợ cấp phục vụ

3. Chủ thể nhận trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 53 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, thân nhân người lao động là chủ thể được hưởng trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Không có khái niệm thân nhân cụ thể đối với riêng trường hợp này, tuy nhiên, theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020, thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Có thể nói, thân nhân của người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi) hoặc người nuôi dưỡng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trợ cấp phục vụ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook