Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 75 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

  1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được xác định như sau:

a. Người lao động hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước 01/01/2018

Trong khoảng thời gian này, theo Khoản 1 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức 45% tương ứng với 15 năm, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 2% (đối với người lao động nam) và 3% (đối với người lao động nữ).

Do đó:

– Đối với người lao động nam: tỷ lệ 75% tương ứng với 30 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Đối với người lao động nữ: tỷ lệ 75% tương ứng với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

b. Người lao động hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

(i) Đối với người lao động nam

Qua từng năm, số năm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nam tương ứng với tỷ lệ 45% có sự thay đổi, sau khi đạt số năm tương ứng với 45% thì mỗi năm được tăng thêm 2% tỷ lệ. Nên:

– Nghỉ hưu vào năm 2018 thì năm tương ứng với 45% là 16 năm, suy ra tỷ lệ 75% tương ứng với 31 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Nghỉ hưu vào năm 2019 thì năm tương ứng với 45% là 17 năm, suy ra tỷ lệ 75% tương ứng với 32 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Nghỉ hưu vào năm 2020 thì năm tương ứng với 45% là 18 năm, suy ra tỷ lệ 75% tương ứng với 33 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Nghỉ hưu vào năm 2021 thì năm tương ứng với 45% là 19 năm, suy ra tỷ lệ 75% tương ứng với 34 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì năm tương ứng với 45% là 20 năm, suy ra tỷ lệ 75% tương ứng với 35 năm đóng bảo hiểm xã hội

(ii) Đối với người lao động nữ

Tỷ lệ 45% tương ứng với 15 năm, sau 15 năm mỗi năm được tăng thêm 2%. Tỷ lệ 75% tương ứng với 30 năm đóng góp xã hội

Như vậy, chỉ cần người lao động đạt số năm đóng bảo hiểm xã hội lớn hơn số năm nêu trên đối với từng trường hợp thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí một lần ngoài mức lương hưu mà người lao động được hưởng.

Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Quy định mức trợ cấp một lần

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 75 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu thập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Suy ra:

Mức trợ cấp một lần = (Số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội – Số năm tương ứng với tỷ lệ 75%) x (0,5 x Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Trong đó:

– Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là bình quân thu nhập của toàn bộ tháng mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng trong từng thời kỳ và bằng mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội hàng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. đóng góp bảo hiểm đã được thanh toán hiệp hội của năm tương ứng. Nói cách khác, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội luôn thay đổi theo sự điều chỉnh của từng năm.

– Số năm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội là số năm tính từ thời điểm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm ngừng tham gia bảo hiểm xã hội, không tính thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm.

– Số năm tương ứng với tỷ lệ 75% được nêu trong phần 1

Ví dụ:

Người lao động A đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 35 năm. Đến năm 2021, người lao động sẽ được nhận lương hưu. Do mức hưởng là 75% tương ứng với 34 năm đóng BHXH vào năm 2021 nên người lao động A được nhận tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Giả sử mức bình quân thu nhập đóng BHXH là 10.000.000 đồng. Phân bổ một lần = (35 – 34) x (0,5 x 10.000.000) = 5.000.000 (đồng)

Người lao động B đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 35 năm. Đến năm 2021, người lao động sẽ được nhận lương hưu. Tỷ lệ 75% tương ứng với 30 năm đóng BHXH của người lao động đến năm 2021 thì người lao động B được hưởng chế độ hưu trí một lần. Giả sử mức bình quân thu nhập đóng BHXH là 10.000.000 đồng. Phân bổ một lần = (35 – 30) x (0,5 x 10.000.000) = 25.000.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook