Quy định về trợ cấp mai táng cho thân nhân người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về trợ cấp mai táng cho thân nhân người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về trợ cấp mai táng cho thân nhân người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Trường hợp thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp mai táng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 80 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 02 trường hợp thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi người lao động chết được hưởng trợ cấp mai táng:

– Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ 60 tháng trở lên: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội có thời gian tương đối dài (05 năm) nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hoặc chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội. được hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đang trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã dành thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì chết.

– Người nghỉ hưu: Người lao động được hưởng lương hưu (đối với người lao động chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì xác định độ tuổi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động có quy mô trung bình), có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều kiện được xác định theo điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) và đã chết trong thời gian nghỉ hưu.

Người lao động trong hai trường hợp trên có thể chết do chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

Quy định về trợ cấp mai táng cho thân nhân người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Trường hợp người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng khi người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, các trường hợp thân nhân (người lo mai táng) được nhận trợ cấp mai táng khi người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:

Thân nhân lo mai táng của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên. Tức là người lao động thỏa mãn các điều kiện sau đây:

– Không có yêu cầu về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đủ 12 tháng tròn (không được thiếu tháng)

Thân nhân lo mai táng của người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.Tức là người lao động thỏa mãn các điều kiện sau đây:

– Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không thấp hơn 60 tháng (05 năm)

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể ít hơn 12 tháng

Thân nhân lo mai táng của người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tức là người lao động thỏa mãn điều kiện sau đây:

Người lao động chết do sự kiện tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (đã phát hiện bệnh nghề nghiệp) hoặc trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (điều trị nội trú, ngoại trú, điều trị lần đầu, điều trị các chấn thương tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát).

Thân nhân lo mai táng của người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.Tức là người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Người đang hưởng lương hưu (có đủ điều kiện để hưởng lương hưu: về tuổi, về số năm đóng bảo hiểm xã hội)

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc (có đầy đủ các điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động, về trường hợp tai nạn lao động, loại bệnh nghề nghiệp)

– Người thuộc trường hợp này không cần thỏa mãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về trợ cấp mai táng cho thân nhân người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

3. Quy định mức hưởng trợ cấp thai sản

Vẫn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 115/2015/ND-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì trợ cấp mai táng trong trường hợp người lao động vừa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mới được hưởng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính như sau:

Trợ cấp tang lễ = 10 x Lương cơ bản

Trong đó:

Mức lương cơ bản được xác định vào tháng người lao động chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

Ví dụ: Người lao động A đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 5 năm và đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 4 năm. Nhân viên A đột ngột qua đời vào tháng 7/2021, mức lương cơ bản khi đó là 1.490.000 đồng. Theo đó, mức trợ cấp mai táng của thân nhân lo tang lễ cho nhân viên A là:

Trợ cấp tang lễ = 10 x 1.490.000 = 14.900.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trợ cấp mai táng cho thân nhân người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook