Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi năm 2023

Nguyên tắc quản lý, tổ chức thực hiện cứu hộ trên đường cao tốc

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi
1. Điều kiện hưởng chế độ nhận nuôi con nuôi

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Dựa trên quy định này, người lao động nhận nuôi con nuôi muốn được hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi phải thỏa mãn điều kiện:

– Nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

– Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi

Ví dụ: Người lao động nhận nuôi con nuôi 02 tháng tuổi vào ngày 20/11/2021, thì trong 12 tháng trước khi người lao động nhận nuôi con, tính cả tháng 11 (do người lao động nhận nuôi con sau ngày 15 nên tháng 11 được tính là tháng lương đóng bảo hiểm trong 12 tháng trước khi nhận nuôi con).

Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ nhận con nuôi và nhận nuôi một đứa trẻ, thì người lao động đó cũng có quyền nhận trợ cấp ngoài việc tạm thời nghỉ việc để chăm sóc đứa trẻ.

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi

2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thành phần hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng là giấy chứng nhận nhận nuôi con nuôi.

Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giải thích rõ về thành phần hồ sơ này:

– Trường hợp người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ bao gồm: Bản sao giấy chứng nhận nhận nuôi con (có công chứng)

– Trường hợp người hưởng nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm nhận nuôi con nuôi (áp dụng cho cả trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị sử dụng lao động và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan bảo hiểm xã hội): Bản sao giấy chứng nhận nhận nuôi con (có công chứng)

3. Cơ quan giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ người lao động hoặc người sử dụng lao động.

Cơ quan giải quyết hưởng chế độ một lần cho người lao động trong trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi là BHXH (BHXH tỉnh/BHXH huyện) nơi người lao động cư trú.

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi

4. Trình tự giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi

a. Trường hợp người lao động còn làm việc cho người sử dụng lao động

Căn cứ vào Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Bước 1: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ nhận nuôi con nuôi cho người sử dụng lao động

Bước 2: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động lập hồ sơ bao gồm hồ sơ của người lao động và tiến hành nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành giải quyết hồ sơ và chi trả trợ cấp cho người lao động, hoặc nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

b. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm nhận nuôi con

Bước 1: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận nuôi con, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ nhận nuôi con nuôi và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và chi trả cho người lao động hoặc nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nhận nuôi con nuôi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook