Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất
1. Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại

1.1. Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc

– Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân địa phương: Thẩm quyền xác định số lượng người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc thuộc về cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương (Ví dụ: Doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thì việc xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

– Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương: Thẩm quyền xác định số lượng người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc thuộc Bộ, ngành này (Ví dụ: Nếu người lao động thuộc Bộ, ngành Trung ương) bảo hiểm xã hội là quan chức cấp bộ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chịu trách nhiệm xác định số lượng người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội để tạm nghỉ việc thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Các vấn đề (Xã hội, Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

1.2. Thẩm quyền xác định giá trị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp

– Đối với thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc UBND địa phương: Thẩm quyền xác định giá trị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc về cơ quan tài chính địa phương (ví dụ: doanh nghiệp trực thuộc UBND địa phương) ( UBND cấp địa phương, thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc UBND địa phương sẽ do Phòng Tài chính UBND cấp huyện xác định)

– Đối với thiệt hại gây ra cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương: Thẩm quyền xác định giá trị thiệt hại gây ra cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc về cơ quan được cơ quan, ban ngành hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định. Sở Tài chính.

Theo đó, giá trị tài sản bị thiệt hại được tính dựa trên giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm xảy ra thiệt hại.

Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

2. Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp lên cơ quan có thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại, giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người sử dụng lao động trong trường hợp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, theo Điểm b Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh

– Danh sách lao động tại thời điểm đề nghị

– Danh sách người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc

Đối với người sử dụng lao động trong trường hợp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất), theo Điểm b Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

– Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại

– Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan có thẩm quyền giải quyết (cũng là cơ quan có thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc) có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

Bước 3: Người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất lên cơ quan Bảo hiểm xã hội

Nếu người sử dụng đảm bảo các điều kiện để được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội thì có nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội, bao gồm:

– Đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

– Văn bản xác nhận số người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại

Bước 4: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong trường hợp không giải quyết được. Phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản yêu cầu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook