Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp năm 2023 (Phần 2)

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí khi rút đơn khởi kiện vụ án dân sự không?

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ vào Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trình tự giải quyết bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện như sau:

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Bước 1: Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Người lao động đã nghỉ hưu hoặc người lao động nghỉ ốm đau nhưng còn trong thời gian bảo hành được gửi hồ sơ bệnh án cá nhân đến cơ sở kiểm soát bệnh nghề nghiệp để được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp. Khi có kết quả khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ khám bệnh của người lao động.

Tương tự như trường hợp người lao động đã nghỉ hưu, theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người lao động thay đổi công việc, không còn làm công việc hoặc công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp nhưng còn trong thời hạn bảo hành có thể gửi hồ sơ bệnh án cá nhân đến trung tâm khám bệnh nghề nghiệp để được khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Khi phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động làm việc lập hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp trên cơ sở hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động.

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiến hành chi trả toàn bộ chí phí khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuộc 02 trường hợp này sau khi được bảo hiểm y tế chi trả.

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Bước 2: Giám định mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sau khi hoàn tất hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp, người lao động cần chủ động đi khám giám định mức độ suy giảm khả năng lao động hoặc xin giấy giới thiệu của đơn vị người lao động đã làm việc trước đây. Khi nhận được đề nghị, người sử dụng lao động có trách nhiệm giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định Y khoa để thực hiện giám định.

Việc giám định mức suy giảm khả năng lao động được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Trường hợp kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động từ 5% trở lên thì người lao động phải lập hồ sơ và gửi hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Bước 3: Lập hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ giải quyết chế độ nghề nghiệp của người lao động, theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 và Điều 58 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hồ sơ này được nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động như các trường hợp thông thường. Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp chế độ bệnh nghề nghiệp thì thời điểm được hưởng trợ cấp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định Y khoa.

Ví dụ:

Trong trường hợp người lao động thay đổi công việc. Người lao động A đã làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong 10 năm tính đến tháng 2 năm 2021 sẽ chuyển sang làm công việc bình thường. Tháng 03/2021, người lao động đi khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp và giám định mức suy giảm khả năng lao động 10%, thời hạn kết luận là ngày 03/03, đồng thời, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội dùng để xác định mức hưởng chế độ là dựa vào tháng 02.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook