Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp năm 2023 (Phần 1)

Luật sư bảo vệ cho người bị hại dưới 18 tuổi trong vụ án hình sự có thể tham gia tố tụng từ giai đoạn nào?

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ vào Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trình tự giải quyết bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Người lao động đã nghỉ hưu hoặc người lao động nghỉ ốm đau nhưng còn trong thời gian bảo hành được gửi hồ sơ bệnh án cá nhân đến cơ sở kiểm soát bệnh nghề nghiệp để được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp. Khi có kết quả khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ khám bệnh của người lao động.

Tương tự như trường hợp người lao động đã nghỉ hưu, theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người lao động thay đổi công việc, không còn làm công việc hoặc công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp nhưng còn trong thời hạn bảo hành có thể gửi hồ sơ bệnh án cá nhân đến trung tâm khám bệnh nghề nghiệp để được khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Khi phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động làm việc lập hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp trên cơ sở hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động.

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiến hành chi trả toàn bộ chí phí khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuộc 02 trường hợp này sau khi được bảo hiểm y tế chi trả.

Trong đó:

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

1. Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động bao gồm (Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế:

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc đối với trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật

– Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật

– Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động (nếu có)

– Giấy ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc các giấy tờ điều trị có liên quan (nếu có)

Đối với người lao động đã nghỉ việc trong thời gian bảo hành thì chỉ cần có hồ sơ sức khỏe cá nhân là đủ để đến khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và được bổ sung kết quả khám phát hiện theo cơ cấu khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. bệnh nghề nghiệp để ghi sổ khám bệnh nghề nghiệp.

Đối với người lao động không còn làm các công việc, công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp thì hồ sơ bệnh án cá nhân là một thành phần của hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động (do người sử dụng lao động lập, lập và lưu giữ).

Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

2. Hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động (do người sử dụng lao động lập), theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế bao gồm:

– Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động

– Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật của tất cả người lao động đang làm việc tại cơ sở lao động (sau đây gọi tắt là Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật)

Người sử dụng lao động căn cứ vào hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động cũng như kết quả khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để lập hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp.

3. Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, theo Điều 9 và Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế

Hồ sơ bệnh nghề nghiệp do cơ sở khám bệnh nghề nghiệp lập cho người lao động của và người sử dụng lao động, căn cứ vào hồ sơ bệnh nghề nghiệp này (là một phần trong hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động), người sử dụng lao động làm hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong các lần sau, hoặc trong trường hợp người lao động đã nghỉ hưu, người lao động tự chuẩn bị hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp lần sau cho mình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook