Quy định về trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, trong các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đây, người lao động có trách nhiệm phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm:

– Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự. nghĩa vụ công an

– Người lao động hưởng lương hưu hằng tháng

– Người lao động có việc làm

– Người lao động đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Trong các trường hợp này, người lao động phải tự thực hiện thông báo tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Thời hạn nộp thông báo: 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trên

– Thành phần thông báo:

+ Bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy báo nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, văn bản của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về ngày bắt đầu hưởng lương hưu, giấy nhập học)

+ Thông báo của người lao động về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Phương thức gửi thông báo:

+ Trực tiếp

+ Qua đường bưu điện (tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện: Nếu ngày ghi trên dấu bưu điện vẫn thuộc thời hạn quy định thì được chấp nhận)

Quy định về trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Quy định trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp chung (trừ trường hợp hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp chung (trừ trường hợp hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp) được thực hiện như sau:

Bước 1: Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Đặc biệt trong trường hợp nhân viên được tuyển dụng; thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an; Trường hợp hưởng lương hưu hàng tháng và đi học từ 12 tháng trở lên thì trung tâm dịch vụ việc làm phải nhận được thông báo của người lao động trước khi trình Giám đốc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định. chấm dứt trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động này là trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp (nếu người lao động mới chuyển đi nơi khác hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện hoạt động này là trung tâm dịch vụ việc làm trung tâm nơi công nhân chuyển tới).

Quy định về trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 2: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (theo Mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định). Quyết định này có 02 bản chính:

– 01 bản gửi đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động (do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh là cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh)

– 01 bản gửi đến người lao động

Từ thời điểm 02 bản của quyết định được gửi đến 02 chủ thể này, người lao động chính thức chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó.

Ví dụ: Ngày người lao động được trợ cấp thất nghiệp là ngày 5 của tháng, nhưng người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào đúng ngày 5 thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trình tự chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook