Quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm năm 2023

Một luật sư được tham gia thành lập tối đa bao nhiêu tổ chức hành nghề luật sư?

Quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam,

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.

Trên cơ sở này, pháp luật bảo đảm quyền phân phối tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan.

Quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Khái quát chung

Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.
Quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Căn cứ theo Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Điều kiện tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định:

Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép.

Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ thông tin giấy phép… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm:

+ Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ;

+ Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook