Quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề năm 2023

Trách nhiệm liên quan đến công an xã bán chuyên trách năm 2023

Quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

1. Điều kiện hưởng hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động để duy trì việc làm cho người lao động

Đối tượng phải đáp ứng điều kiện được hỗ trợ tài chính để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động là người sử dụng lao động và người sử dụng lao động cũng được hưởng sự hỗ trợ này.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ

Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh

Không có đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động

Quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

2. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động của người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 48 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm này còn có những trách nhiệm cơ bản khác của người sử dụng lao động đối với người lao động và cơ quan quản lý nhà nước:

– Công ty phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đã được phê duyệt:

+ Sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ cho đúng đối tượng, đúng mục đích

+ Thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đúng theo như đã lên kế hoạch với số lượng người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cũng như chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề theo đúng phương án đã đề ra

– Sau khi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả tổ chức đào tạo cho tổ chức nhà nước có thẩm quyền để phục vụ người lao động. cũng như xác định các nguồn kinh phí phù hợp cho việc đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn.

– Nếu số tiền hỗ trợ lớn hơn số tiền dùng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động thực tế thì người sử dụng lao động phải hoàn trả lại cho cơ quan.

Quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

3. Quy định Ttách nhiệm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động

Theo Khoản 2 Điều 48 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Trong đó cơ bản là:

– Người lao động phải thực hiện theo đúng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề của người sử dụng lao động

– Tham gia đầy đủ chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề do người sử dụng lao động tổ chức (nếu người lao động thuộc diện tham gia)

– Không nhận kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề của người sử dụng lao động mà không tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề (tức người sử dụng lao động nhận kinh phí hỗ trợ để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động mà chỉ trả tiền cho người lao động mà không tổ chức đào tạo thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều vi phạm quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề)

Ngoài các vấn đề trên, người lao động còn phải thực hiện các quy định khác về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề; an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề,…

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook