Quy định về trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Quy định về trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội
1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 3 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Do đó:

– Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập nhằm bảo đảm  lợi ích của người sử dụng lao động trong quan hệ việc làm của người lao động (quan hệ lao động cá nhân) và trong quan hệ lao động với tổ chức đại diện người lao động (quan hệ việc làm tập thể).

– Tổ chức đại diện người sử dụng lao động phải được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật

Các tổ chức đại diện người lao động điển hình như:

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA)

– Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VNASME)

Quy định về trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

2. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tổ chức đại diện người sử dụng lao động có 03 trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm xã hội như sau:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Tương tự như tổ chức đại diện cho người lao động như công đoàn, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động có  trách nhiệm  tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an sinh xã hội nhưng có đối tượng cụ thể là người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động  bao gồm công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác, cá nhân  thuê  sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Các tổ chức, cá nhân này là thành viên của tổ chức đại diện người sử dụng lao động thì phải tuân thủ điều lệ của tổ chức đại diện người sử dụng lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đại diện người sử dụng lao động (bao gồm cả quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến an sinh xã hội).

Vì vậy, trách nhiệm của tổ chức đại diện NSDLĐ đối với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH nhẹ hơn so với cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về BHXH với các thành viên.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội được thực hiện thông qua nhiều phương thức (tổ chức hội nghị, các buổi gặp mặt, các buổi tuyên truyền, phổ biến…), nhẳm đảm bảo người sử dụng lao động hiểu và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm

Quy định về trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

2.2. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

Do tổ chức đại diện người sử dụng lao động có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, do đó cũng có trách nhiệm thực hiện giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các thành viên của mình cũng như các chủ thể liên quan như người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội.

2.3. Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động thay mặt người sử dụng lao động  kiến ​​nghị, có ý kiến ​​trong quá trình soạn thảo, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH nhằm bảo  đảm quyền và lợi ích của người sử dụng lao động. Đồng thời, công đoàn với tư cách là tổ chức đại diện cho người lao động còn có trách nhiệm tư vấn, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm công ty.

Do đó, trách nhiệm  của  đại diện người sử dụng lao động là cân bằng  trách nhiệm của công đoàn để đảm bảo rằng người sử dụng lao động và người lao động  có tiếng nói trong việc ban hành luật bảo hiểm. Xã hội ủng hộ việc dung hòa quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook