Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 3)

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người sử dụng lao động có 08 trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi xin trình bày về các trách nhiệm.

6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

(trong trường hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên quan đến bảo hiểm hoặc trong các trường hợp các cơ quan này thực hiện các nhiệm vụ quản lý, thống kê, tổng hợp thông tin về bảo hiểm xã hội).

Việc cung cấp các thông tin này cũng đảm bảo người sử dụng lao động không gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời giúp cơ quan bảo hiểm xã hội đối chứng với các thông tin, tài liệu của mình, tránh sai sót trong hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội, làm mất quyền lợi của người lao động.

Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Trên thực tế, người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHXH, BHYT và BHXH, BHTN, BHYT tiền cho chính bạn thông qua người sử dụng lao động của chính mình.

Hồ sơ phải có phương án và văn bản trình bày rõ ràng gửi  cơ quan xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT và quản lý BHXH, BHTN, BHYT.

Các cơ quan này có thể tiếp nhận ý kiến ​​của người sử dụng lao động, nhưng nếu ý kiến ​​của người sử dụng lao động không được chứng minh hoặc không có cơ sở thực tế thì  có quyền từ chối thực hiện theo ý kiến ​​của họ.

Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Về nguyên tắc, người sử dụng lao động không thể xử lý hành vi vi phạm pháp luật bằng cơ quan nhà nước nên việc xử lý vi phạm  chỉ  áp dụng đối với đối tượng do người sử dụng lao động quản lý và xử lý, chủ yếu là người lao động của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động có quyền xử lý các hành vi vi phạm Luật kỷ luật lao động (dựa trên nội quy lao động, hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác) giữa người sử dụng lao động và người lao động liên quan đến người lao động của họ. Trường hợp phát hiện hành vi khách quan có dấu hiệu cấu thành tội phạm trong hành vi của người lao động thì người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, truy tố.

Đối với các chủ thể khác, khi người sử dụng lao động phát hiện ra vi phạm pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm kiến nghị với cơ quan bảo hiểm xã hội, quản lý về bảo hiểm xã hội về các vi phạm này. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng lao động nhận thấy tình trạng vi phạm nghiêm trọng và khẩn cấp cần báo thì có thể tiến hành báo cho cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng hình sự.

Do đó, người sử dụng lao động có một số nghĩa vụ liên quan đến an sinh xã hội, chủ yếu liên quan đến  người sử dụng lao động và nhân viên của Cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.

Những nghĩa vụ này vượt ra ngoài quyền được hưởng an sinh xã hội của người sử dụng lao động, vì người sử dụng lao động  không được hưởng các chế độ an sinh xã hội, nhưng chịu trách nhiệm quản lý nhân viên của mình. Trách nhiệm đối với người lao động và công ty bảo hiểm bảo lãnh quyền lợi bảo hiểm cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook