Quy định về trách nhiệm của Công đoàn liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về trách nhiệm của Công đoàn liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của Công đoàn liên quan đến bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Công đoàn có 03 trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi sẽ xin trình bày về 03 trách nhiệm này.

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động

Các cơ quan nhà nước không chỉ chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an sinh xã hội mà còn chịu trách nhiệm đối với các tổ chức chính trị – xã hội. Công đoàn cũng là một trong những tổ chức chính trị xã hội được công nhận của Việt Nam.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho người lao động chủ yếu được thực hiện tại hội nghị người lao động của công đoàn và các hoạt động liên tịch thường có sự tham gia của người lao động, với sự phối hợp của cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động.

Quy định về trách nhiệm của Công đoàn liên quan đến bảo hiểm xã hội

2. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động tại cơ sở lao động (cơ sở sản xuất, kinh doanh). Đồng thời, các cấp Công đoàn cũng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia Công đoàn.

Quy định về trách nhiệm của Công đoàn liên quan đến bảo hiểm xã hội

3. Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Công đoàn là một trong những tổ chức chính trị – xã hội và là tổ chức đại diện cho người lao động nên có trách nhiệm phát triển các ý kiến ​​trong quá trình xây dựng pháp luật về người lao động và các vấn đề khác liên quan đến người sử dụng lao động, bao gồm cả bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, công đoàn các cấp được thụ lý các  vụ việc  liên quan đến việc thực hiện pháp luật BHXH và các vụ việc cơ bản, vụ việc giữa pháp luật và thực tế có khoảng cách hoặc quy định của pháp luật. không được giải thích rõ ràng dẫn đến việc triển khai gặp nhiều khó khăn trên thực tế.

Trong trường hợp đó, các cấp công đoàn tổng hợp báo cáo Tổng Công đoàn Việt Nam để kiến ​​nghị, sửa đổi, bổ sung chính sách BHXH của Quốc hội và các cơ quan có liên quan Quốc hội và các chủ thể liên quan khác tiến hành sửa đổi, bổ sung pháp luật, chính sách về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, các trách nhiệm của Công đoàn đều nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chủ thể thành lập Công đoàn.

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tổ chức Công đoàn có 04 quyền liên quan đến bảo hiểm xã hội.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Công đoàn là tổ chức đại diện người lao động duy nhất tại Việt Nam trước khi Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 có hiệu lực, hiện nay cũng là tổ chức đại diện người lao động lớn nhất Việt Nam, cũng là một trong những tổ chức chính trị – xã hội được công nhận

– Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động

– Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

– Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của Công đoàn liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook