Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm năm 2023

Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam,

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.

Trên cơ sở này, pháp luật bảo đảm quyền phân phối tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan.

Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Khái quát chung

Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.
Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Căn cứ theo Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Điều kiện tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định:

  1. Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép.

Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ thông tin giấy phép… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Khoản 5 Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm có trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép;

+ Kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm trước khi trưng bày, giới thiệu, phát hành tại triển lãm, hội chợ;

+ Không được đưa vào triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm có nội dung bị cấm; xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm đưa vào triển lãm, hội chợ và hoạt động tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Từ chối cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Khoản 6 Điều 44 Luật xuất bản 2012 quy định cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản có quyền từ chối cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đưa ra khỏi danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ đối với các xuất bản phẩm sau đây:

a) Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ có dấu hiệu vi phạm quy định nội dung và hành vi bị cấm;

b) Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ không có nguồn gốc hợp pháp;

c) Xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook