Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 4)

Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

13. Định kỳ báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Căn cứ vào Khoản 13 Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, cơ quan bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo lên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính như sau:

– Đối với Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội báo cáo định kỳ 06 tháng 01 lần về hoạt động quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cũng như các công việc khác liên quan đến bảo hiểm xã hội.

– Đối với Bộ Y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế (do Bộ Y tế là cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về y tế)

– Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội báo cáo Bộ định kỳ hằng năm về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp)

– Đối với Bộ Tài chính, cơ quan bảo hiểm xã hội báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ( do Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chế độ, chính sách và thực hiện bảo quản, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế)

Bên cạnh đó, hằng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương (Bảo hiểm xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh) báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản lý (huyện, tỉnh).

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

14. Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Đây là trách nhiệm liên quan đến việc xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ BHXH, BHTN, BHYT của người sử dụng lao động để bảo đảm người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Hỗ trợ người lao động trong việc yêu cầu các dịch vụ thanh toán, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Thông thường, phương tiện truyền thông ở đây là trang thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội và một số trang thông tin chính thống khác như báo, đài về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để người lao động biết về vi phạm của người sử dụng lao động, tức biết mình bị xâm phạm quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội,

để tập thể người lao động, Công đoàn, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở sớm có biện pháp yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng lao động cũng như giám sát người sử dụng lao động khắc phục vi phạm.

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

15. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong một số trường hợp, các cơ quan chính phủ không có thẩm quyền quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hoặc quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế. Bạn có thể yêu cầu cơ quan BHXH cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan để phục vụ công tác kiểm soát, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Lúc này, cơ quan BHXH phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu, trong đó có thông tin cá nhân của NLĐ và NSDLĐ (cơ quan yêu cầu cũng phải cung cấp  các thông tin này). Thông tin này phải được coi là bí mật trừ khi thông tin được yêu cầu là bí mật và không liên quan đến nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của cơ quan yêu cầu.

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Bởi vì đây là cơ quan trực tiếp quản lý an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, thu và giải ngân các quỹ bảo hiểm này và làm việc trực tiếp với người tham gia, công ty bảo hiểm và các bên trung gian (chẳng hạn như người sử dụng lao động).

Vì vậy, hầu hết các sai phạm, vi phạm, quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật liên quan đến BHXH, BHTN, BHYT đều do cơ quan BHXH thực hiện.

Do đó, các cơ quan này cũng là cơ quan tiếp nhận khiếu nại, tố cáo theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tiến hành giải quyết theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Luật khiếu nại, Luật tố cáo).

Tuy nhiên, cũng dựa vào Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 và Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018, các vi phạm ở cấp nào thì được giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp đó.

Ví dụ: Quyết định hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh trái pháp luật thì không khiếu nại ở cấp huyện, cũng không khiếu nại ở cấp trung ương.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Việc thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế chủ yếu được thực hiện ở cấp trung ương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có một đơn vị chuyên môn về việc hợp tác quốc tế là Vụ hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ quản lý đầu tư quỹ, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ lên kế hoạch thực hiện hợp tác quốc tế cũng như thực hiện các công tác sau hợp tác quốc tế.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook