Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 3)

Nguyên tắc quản lý, tổ chức thực hiện cứu hộ trên đường cao tốc

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Cơ quan BHXH các cấp phải có trang thông tin điện tử để chia sẻ thông tin BHXH với các bên khác như người lao động, người sử dụng lao động… Thể chế này cũng phải thiết lập cơ sở dữ liệu về các mức BHXH để đảm bảo BHXH nhiệm vụ hành chính và duy trì hồ sơ an sinh xã hội.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH thông qua các hình thức do Cổng thông tin quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử Quốc gia cung cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm xây dựng và duy trì thường xuyên cơ sở dữ liệu và trang thông tin (web pages) của mình để cơ sở dữ liệu và trang thông tin hoạt động thường xuyên, liên tục.

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

9. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Một trong những  nhiệm vụ chính của tổ chức BHXH là quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, ốm đau (theo quy định của Luật BHXH, BHYT), BHTN, BHYT, luật  lao động,…).

Tổ chức BHXH thu tiền đóng BHXH của người tham gia BHXH (bắt buộc hoặc tự nguyện) vào quỹ BHXH, quỹ thất nghiệp và quyết định trích nộp tiền của quỹ để những người tham gia đủ điều kiện có thể hưởng chế độ bảo hiểm.

10. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Trên thực tế, trách nhiệm này còn bao gồm cả việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Các biện pháp duy trì và tăng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Hội đồng bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chính phủ xây dựng và tổ chức bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức thực hiện.

Các biện pháp duy trì và mở rộng quỹ bảo hiểm xã hội chủ yếu là các biện pháp sử dụng quỹ của quỹ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và ốm đau để sinh lời, nhằm tăng quy mô của quỹ và bảo đảm cân đối thu chi cân đối và phát triển quỹ, tránh tình trạng vỡ quỹ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm.

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

11. Thực hiện công tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Công tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý của không chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội mà còn các cơ quan Nhà nước khác quản lý về bảo hiểm xã hội cũng như người lao động, người sử dụng lao động cần biết các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Công tác thống kê được thực hiện từ bảo hiểm xã hội cấp huyện, bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, lên cấp trung ương. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành báo cáo kết quả thống kê, kế toán tài chính lên các cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tài chính (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính) để các cơ quan này tiếp tục tổng hợp, thống kê, báo cáo lên Chính phủ.

12. Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Hội đồng Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chỉ đạo nghiệp vụ của những người có trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, từ bảo hiểm y tế trong các công ty bảo hiểm đến người học việc, người học các kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có một đơn vị công lập phi thương mại là Trường trường đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội chuyên thực hiện trách nhiệm này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook