Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 2)

Nguyên tắc quản lý, tổ chức thực hiện cứu hộ trên đường cao tốc

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, cơ quan bảo hiểm xã hội (cơ quan thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) có 17 trách nhiệm đối trong quản lý bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi xin trình bày về 4 trách nhiệm đầu tiên về quản lý bảo hiểm xã hội của chủ thể này.

5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận các hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ người lao động, người sử dụng và các chủ thể khác tham gia bảo hiểm.

Đồng thời, sau khi tiếp nhận hồ sơ và cấp sổ BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT, định kỳ (theo đăng ký của đối tượng) cơ quan BHXH sẽ thu tiền đóng BHXH cho những đối tượng này. Khi những người kiểm tra này ủy quyền cho hệ thống bảo hiểm xã hội, Hội đồng bảo hiểm Xã hội có trách nhiệm điều tra hệ thống của những cá nhân này.

Ngoài ra, tổ chức bảo hiểm xã hội phải chi trả các chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp  cho người tham gia bảo hiểm một cách thuận tiện, kịp thời (tức là có thể khác, ví dụ: giao dịch điện tử, thông qua người sử dụng lao động, tổ chức được bảo hiểm xã hội ủy quyền) công ty bảo hiểm chi trả lương hưu và trợ cấp cho người thụ hưởng).

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

6. Hằng năm, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu

Hằng năm, các cơ quan bảo hiểm tỉnh và huyện tiến hành xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi được 03 chủ thể là người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Đây cũng là một trong các quyền các chủ thể này nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, tránh trường hợp sai sót trong quản lý bảo hiểm của người lao động.

7. Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai

Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hàng năm cung cấp cho người sử dụng lao động thông tin về bảo hiểm của người lao động để người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin cho người lao động. Nói cách khác, đó là một trong những nghĩa vụ giúp bên kia (tức là người sử dụng lao động) thực hiện nghĩa vụ khác là bảo vệ quyền lợi của người lao động để người lao động biết về việc trả tiền và có thể hưởng bảo hiểm xã hội của mình.

Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Cơ quan BHXH các cấp phải có trang thông tin điện tử để chia sẻ thông tin BHXH với các bên khác như người lao động, người sử dụng lao động… Thể chế này cũng phải thiết lập cơ sở dữ liệu về các mức BHXH để đảm bảo BHXH nhiệm vụ hành chính và duy trì hồ sơ an sinh xã hội.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH thông qua các hình thức do Cổng thông tin quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử Quốc gia cung cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm xây dựng và duy trì thường xuyên cơ sở dữ liệu và trang thông tin (web pages) của mình để cơ sở dữ liệu và trang thông tin hoạt động thường xuyên, liên tục.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook