Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 2)

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 2)
Căn cứ vào Điều 10 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 11 trách nhiệm về bảo hiểm xã hội.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 2)

7. Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động

Trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là  trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội mà người lao động không được bảo đảm quyền và lợi ích. khác với thực tế của pháp luật. Trong trường hợp này, các cấp địa phương của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình lên Chính phủ quyết định biện pháp xử lý.

8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã  hội, chịu trách nhiệm thống kê và thông tin trên cơ sở các hoạt động quản lý của bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội dựa trên hoạt động quản lý về bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cũng có Vụ bảo hiểm xã hội quản lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có Vụ Bảo hiểm xã hội giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Hội đồng Bảo hiểm xã hội quản lý và tổ chức thực hiện Hệ thống thông tin, báo cáo bảo hiểm xã hội đối với công tác thương binh và Bộ trưởng Bộ  Xã hội. Do đó, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu thống kê và dữ liệu về an sinh xã hội cho các bộ, ngành khác và Chính phủ.

9. Tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên lập kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, công chức  về các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở địa phương, chẳng hạn như tập huấn về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động, người lao động và người lao động. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  chỉ đạo các cơ sở thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo về bảo hiểm xã hội.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 2)

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực lao động, và bảo hiểm xã hội. Vụ hợp tác quốc tế, Vụ bảo hiểm xã hội (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cũng có các nhiệm vụ tổ chức, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

Là người đứng đầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 2)

11. Hằng năm, báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo lên Chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội dựa trên báo cáo từ các cấp quản lý về lao động, bảo hiểm xã hội ở địa phương cũng như Bộ trưởng Bộ Tài chính, từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội (Phần 2)

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook